Verkkokaupan säännöt muuttuvat 13.6.

Kuluttajaoikeusdirektiivi tulee voimaan kaikissa EU-maissa 13.6.2014. Suomalaiskuluttaja huomaa muutoksen konkreettisimmin tehdessään verkko-ostoksia. Tutuksi tullut 14 päivän palautusoikeus säilyy, mutta palauttamisen ja peruuttamisen käytännöt muuttuvat.

Etenkin ulkomaisesta verkkokaupasta tilatessa on entistäkin tärkeämpää tutustua sopimusehtoihin esimerkiksi palautusmaan ja palautuksen maksajan varmistamiseksi.

Peruuta kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostilla

Kuluttajansuojalain muutokset liittyvät suomalaiskuluttajan näkökulmasta etenkin verkkokauppaan. Meille tuttu 14 päivän palautusoikeus säilyy jatkossakin, mutta emme enää voi lain mukaan tulla katumapäälle vain jättämällä tavaran noutamatta postista tai lähettämällä sen takaisin myyjälle.

Kaupan peruuttamisesta on jatkossa ilmoitettava myyjälle kirjallisesti, jonka jälkeen tavara on palautettava myyjälle viipymättä ja viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun peruutusilmoitus on lähetetty myyjälle.

Näissä peruuttamista koskevissa säännöissä ei ole paljoakaan uutta niille suomalaiskuluttajille, jotka ovat jo pitkään tehneet hankintoja eurooppalaisista verkkokaupoista. Uuden sääntelyn tavoitteena onkin yhdenmukaistaa eri maiden sääntelyä, minkä uskotaan lisäävän paitsi kuluttajien luottamusta rajat ylittävään kauppaan, myös kotimaisten toimijoiden halua tarjota tuotteitaan oman maan rajojen ulkopuolelle.

Verkko-ostamisen peruutusoikeus ei koske kaikkea verkko-ostamista

Peruutusoikeuden ulkopuolelle on rajattu lehtien ja sanomalehtien irtonumeroiden yksittäistilaukset, autonvuokrasopimukset, lentolippujen tilaaminen verkossa samoin kuin hotellivaraukset, ruoka ja kukat sekä tilaajan toivomusten mukaisesti valmistetut tuotteet, esimerkiksi mittatilauspuvut tai räätälöidyt huonekalut. Lainsäätäjä ei aseta estettä sille, että näissäkin tuoteryhmissä myyjä voi halutessaan myöntää peruutusoikeuden.

Säilytä palautuskuitti, tarkista palautuksen maksullisuus

Kuluttajalla on edelleen etenkin riitatilanteessa näyttövelvollisuus siitä, että tavara on palautettu myyjälle. Siksi kannattaa pyytää ja säilyttää kuitti palautuksesta. Ilman palautuskuittia ei voida edes lähteä selvittämään mahdollista palautukseen liittyvää erimielisyyttä.

Merkittävä muutos on se, että ostaja vastaa 13.6. jälkeen lain mukaan tavaran palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista. On kuitenkin todennäköistä, että moni suomenkielinen verkkokauppa tarjoaa jatkossakin maksutonta palautusoikeutta tuotteilleen asiakaspalvelusyistä. Sen sijaan kuluttajan asioidessa ulkomaisten verkkokauppojen ei-suomenkielisillä sivuilla, on palautuksen maksullisuus vallitseva käytäntö jatkossa, ellei esimerkiksi sopimusehdoissa toisin todeta.

Lue aina sopimusehdot – etenkin ulkomailta tilatessa

Ulkomaisen verkkokaupan sopimusehdot ovat usein puuduttavaa luettavaa. Ne voivat olla vieraskieliset ja jos ne poikkeuksellisesti ovat suomenkieliset, saattavat ne olla useampisivuiset, osittain otsikoimattomat ja ehdoiltaan ristiriitaiset tai ainakin tulkinnanvaraiset.

Jos tuntuu, ettet jaksa lukea sopimusehtoja tai ehdot eivät kerro selkeästi mitä tarjotaan, kannattaa vaihtaa myyjää tai palveluntarjoajaa. On kuitenkin hyvä muistaa, että sopimusehdot määrittävät sen, millä ehdoilla kauppaa käydään ja erityisesti sen, miten toimitaan, jos osapuolet eivät hoida velvoitteitaan.