Över 72 000 konsumenter fick hjälp av ECC-nätverket under 2012

ECC-nätverkets årsredovisning visar att under 2012 hanterade nätverket över 72 000 förfrågningar och klagomål från konsumenter som handlat gränsöverskridande inom EU samt Norge och Island.

Ungefär 60 procent av de inkomna ärendena rörde e-handel, vilket visar att allt fler konsumenter väljer att handla över nätet. En tredjedel rörde transportsektorn – främst flygtransport.

ECC-nätverkets årsredovisning 2012 (pdf, på engelska)