Euroopan kuluttajakeskukset auttoivat yli 72 000:ta kuluttajaa vuonna 2012

Kuluttaja- ja terveysasioista vastaava EU-komissaari Tonio Borg esitteli tänään Euroopan kuluttajakeskusten verkoston toimintakertomuksen 2012. Sen mukaan verkosto sai viime vuonna yli 72 000 yhteydenottoa kuluttajilta. Varsinaisia valituksia oli 32 000, joista 60 % liittyi verkkokauppaan, ja noin 33% liikenteeseen, ennen kaikkea lentomatkustamiseen.

Euroopan kuluttajakeskusten verkosto toimii 27 EU-maassa sekä Norjassa ja Islannissa. Sen tehtävänä on antaa opastusta ja asiantuntemusta rajat ylittävän kaupan kuluttajakysymyksiin sekä tarvittaessa selvittely- ja sovitteluapua riitatilanteisiin, joita kuluttajalla on toisessa EU:n jäsenmaassa sijaitsevan elinkeinonharjoittajan kanssa. Euroopan kuluttajakeskuksen palvelut ovat ilmaisia.

Terveystuotteiden tilaaminen verkossa uusi ongelma-alue

Vuoden 2012 toimintakertomuksen mukaan uutena ongelma-alueena edellisvuosiin verrattuna on noussut erilaisten ei-lääketieteellisten terveystuotteiden, esimerkiksi laihdutuspillerien ostaminen verkosta.

Ilmiö on näkynyt myös Suomessa. Suomen Euroopan kuluttajakeskus on saanut satoja yhteydenottoja tämänkaltaisiin ongelmiin liittyen ja tiedottanut useampaan kertaan aiheesta, viimeksi helmikuun 2013 alussa. Ongelmia ovat aiheuttaneet erityisesti Facebook-mainosten perusteella tehdyt erilaisten laihdutus- ja hampaidenvalkaisutuotteiden ilmaisnäytetilaukset, jotka ovatkin johtaneet kuluttajan esimerkiksi kolmen maksullisen jatkotuotepaketin vastaanottajaksi.

Sovintoratkaisu tavoitteena

Vuonna 2012 Euroopan kuluttajakeskusten verkosto onnistui neuvottelemaan sovintoratkaisun elinkeinoharjoittajan kanssa 45 %:ssa valitustapauksista. Lisäksi 13 %:ssa valituksista asian käsittelyä jatkettiin ohjaamalla valitus toisen tahon kuten vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen, kansallisen valvontaviranomaisen tai tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Toimintakertomuksesta löytyy lisätietoa Euroopan kuluttajakeskuksen toiminnasta, tarkempia tilastoja ja maakohtaiset katsaukset sekä case-esimerkkejä.

Lisätietoja:

ECC Net Annual Report 2012(englanniksi, pdf)
Infografiikka toimintakertomuksesta (englanniksi, pdf)