Mest klagomål om beställningsfällor och flygresor 2015

I fjol tog vi emot 2 229 klagomål från konsumenterna. År 2014 var antalet 1 839. De klart vanligaste klagomålen gällde beställningsfällor och flygresor (förseningar och inställda flyg).   Utöver klagomål om beställningsfällor och resor ökade även antalet klagomål om fritid och kulturevenemang jämfört med 2014. Det kom också många klagomål om kläd- och skoköp.

Dessa siffror innefattar inte klagomål om inköp som gjorts i länder utanför EU. År 2015 besvarade vi dessutom 731 förfrågningar.

Tabellen visar klagomål efter ämnesområde, inlämnade till Konsumenteuropa i Finland av konsumenterna 2014 och 2015.

2014 2015
Beställningsfällor 611 711
Trafik (bl.a. flygresor och köp av begagnade bilar) 483 592
Fritid och kultur 287 464
Kläder och skor 85 140
Kommunikation 132 121
Inkvartering, bl.a. hotellbokningar och timeshare samt restaurangtjänster 93 99
Möbler och andra bruksvaror för hemmet 109 57
Alkoholdrycker och tobaksprodukter 10 23
Boende 14 12
Livsmedel och alkoholfria drycker 3 5
Hälsa 8 5
Utbildning 4 0