Många reklamationer om Fatkiller-produktleveranser – anvisningar för konsumenter

Konsumenteuropa i Finland har mottagit 36 reklamationer i augusti om det lettiska företaget Aliaz Cooperation SIA:s viktminskningspreparat Fatkiller. Merparten av reklamationerna har gjorts av konsumenter som inte har beställt produkten. En del berättar att de besökt företagets webbplats, till exempel utifrån en annons på Facebook, och att de uppgett sitt namn och sin adress men de bestrider att de tryckt på beställningsknappen. Trots detta har försäljaren skickat ett paket som innehåller en produkt och en faktura.

”Man behöver inte betala för eller returnera en vara som man inte har beställt. Det är dock säkrast att ta kontakt med försäljaren för att reda ut frågan”, påminner jurist Saija Kivimäki vid Konsumenteuropa i Finland.

Om du inte har gjort en beställning ska du gå till väga på följande sätt:

  • Skicka ett e-postmeddelande till försäljaren i vilket du berättar om att du mottagit en försändelse (företagets adress: fi@fatkiller.nu)
  • Meddela att du inte har gjort en beställning och fråga vad försäljaren vill att du ska göra med paketet.
  • Du kan skriva till exempel följande:Jag har av er mottagit en produktförsändelse och faktura (DATUM). Jag har inte beställt produkten och därför betalar jag inte fakturan. Jag vägrar att betala porto för återsändning av er felförsändelse. Jag förvarar produkten i 3 veckors tid och därefter förstör jag den, om jag inte har hört av er. Vad vill ni göra med varan?
  • Sänd inte paketet tillbaka innan du har mottagit returneringsanvisningar av försäljaren.
  • Företaget kan inte kräva att du på din egen kostnad returnerar en vara som levererats utan beställning.
  • Kom ihåg at spara returkvittot om du beslutar dig för att returnera varan.

Observera även att du kan göra en reklamation på svenska/finska, men att företagets kundtjänst svarar endast på engelska. Kontakta oss, om ärendet inte löser sig med hjälp av dessa anvisningar eller om du behöver språkhjälp för att förstå företagets svar.