Low Cost Holidays i konkurs – anvisningar för konsumenterna

Gruppen Low Cost Travel, registrerad i Spanien, som marknadsfört paketresor, flyg och hotellinkvartering på webben även på finska, försattes i konkurs den 15 juli 2016. Om du har fordringar på företag som ingick i Low Cost Travel-gruppen kan du vända dig till utredarna av konkursboet eller kräva ersättning för en paketresas del från den säkerhet som ställts i Spanien. De som betalat med kreditkort kan ansöka om återbetalning också av kreditgivaren, dvs. av det kreditkortsbolag som beviljat kortet eller av banken.

Gruppen Low Cost Travel består av fyra företag: Lowcosttravelgroup Limited, Lowcostholidays Spain S.L, Hoteling.com (en del av Lowcostholidays Spain S.L) och Lowcostbeds.com A.G. Resor har sålts på bland annat webbplatserna www.lowcostholidays.com och www.lowcostholidays.fi.

Om du redan är på resa
Vad gäller flygbiljetter har Low Cost Travel meddelat att om du redan har fått de biljetter du köpt via bolaget, gäller de normalt. Däremot har troligen inte hotellbetalningar gått fram och bolaget ger rådet att kontakta hotellet direkt när det gäller denna betalning. Kom ihåg att spara beställningsbekräftelsen samt betalningsbekräftelsen i anslutning till resans bokning.

Om din resa inte ännu har börjat
Om du inte ännu via bolaget har fått den flygbiljett du bokat, ska du vända dig direkt till det opererande flygbolaget och kontrollera om din bokning fortfarande gäller. Kontakta likaså det hotell du bokat direkt för att kontrollera om din hotellbetalning har kommit fram. Kom ihåg att spara beställningsbekräftelsen samt betalningsbekräftelsen i anslutning till resans bokning.

Återbetalningskrav till kreditkortsbolaget
Om du har betalt din resa med kreditkort, kan priset för en ogenomförd resa återkrävas också av kreditgivaren, dvs. av det kreditkortsbolag som beviljat kortet eller av banken. Kreditkortsbolagets ansvar baserar sig på konsumentskyddslagen. Ytterligare information om återbetalningskrav finns på vår webbplats.

Eventuell ersättning från säkerheten för paketresa
Lowcostholidays Spain S.L. har en lagstadgad säkerhet ställd i Spanien. Konsumenter som köpt en paketresa (till exempel ett paket där flyg och hotell ingår) kan kräva återbetalning av pengar även från denna säkerhet. Konsumenteuropas verksamhetsställe i Spanien uppmanar konsumenter i Europa som söker ersättning från säkerheten att agera enligt följande:

  • Skicka e-post på engelska till info.lchspain@caib.es, med följande information:
  • Dina uppgifter (namn, födelsetid eller passets nummer, adress, telefonnummer, e-postadress)
  • Företagets uppgifter (företagets namn, företagskod, adress, telefonnummer och e-postadress, dessa finns på beställningsbekräftelsen)
  • Specificera vad ersättningskravet gäller (uppgifter om paketresan, bokningskod)
  • Uppgift om betalningssättet (om du betalade med kreditkort eller likn.)
  • Penningbelopp i euro som du kräver tillbaka
  • Bifoga: beställningsbekräftelse, betalningsverifikat, eventuella vouchrar eller biljetter
  • Alternativt kan du skriva ut och fylla i vidstående blankett på engelska  och skicka den skannad tillsammans med ovan nämnda bilagor till info.lchspain@caib.es
  • I sitt eget meddelande har Low Cost Travel meddelat att återbetalningskrav som gäller säkerheten också ska skickas till lowcosttravelspain@smith.williamson.co.uk

På Dirección General de Turismos (som ställer säkerheten) webbplats finns mer information.

Eventuell ersättning från konkursboet
Om du har köpt enbart flygbiljetter eller enbart inkvartering och betalat på något annat sätt än med kreditkort, kan du rikta din fordran till konkursboet.

Smith and Williamson LLP samt CMB Partners UK Ltd svarar för utredningen av Low Cost Travel-gruppens konkursbo. I egenskap av konsument lönar det sig för dig att följa med konkursboets information på webbplatsen: http://www.smith.williamson.co.uk/lowcosttravelgroup

Tyvärr är konsumentens ställning svag vid konkurser. Skulderna täcks ur konkursboet i en viss prioritetsordning och konsumenternas fordringar kommer oftast långt ned i ordningen, då det inte nödvändigtvis kvarstår några utdelningsbara medel. Bevakning av konkursfordringar kostar ofta pengar och konkursförfaranden kan pågå i flera år.

Eventuell ersättning utifrån reseförsäkringen
Din reseförsäkring kan täcka tilläggskostnader som konkursen medför. Vad din reseförsäkring täcker framgår av försäkringens villkor. Vänd dig direkt till ditt försäkringsbolag för ytterligare information om detta.

Ytterligare information till konsumenterna:
Om du vill ha mer information om Low Cost Travel-gruppens konkurs eller om hur du kräver ersättning, kan du kontakta oss. Vi preciserar anvisningarna för konsumenter efter behov.