Lämna ditt ersättningsanspråk till flygbolaget Small Planet Airlines konkursbo före 1.3.2019

Flygbolaget Small Planet Airlines, som är registrerat i Litauen, försattes i konkurs 4 januari 2019 och en konkursförvaltare har utsetts. Krav ska lämnas till konkursboet före 1 mars 2019. Från Finland flög Small Planet Airlines endast charterflyg i anslutning till paketresor. Resorna från Finland upphörde redan i slutet av hösten 2018. De krav som finländska konsumenter som kontaktat Konsumenteuropa haft gällande dessa flyg har närmast gällt eventuella uteblivna förseningsersättningar.

Enligt EU-lagstiftningen är konsumenten vid förseningar och inställda flyg på vissa villkor berättigad till standardersättningar. Om du redan har sökt ersättning för en försening från Small Planet Airlines, men ärendet på grund av konkursen har blivit på hälft, ska du gå till väga på följande sätt:

Skicka ditt ersättningsanspråk per e-post före 1.3.2019 till konkursförvaltaren i Litauen, företaget Relina claims@administratorius.lt eller per post till:

Relina
Konstitucijos Av. 12
Vilnius
Lithuania

Tfn: + 370 5 2734773

Uppge i anspråket din kontaktinformation, beloppet du kräver och beskriv motivet, till exempel:

I hereby request standard compensation amounting to [eurobeloppet här] € due to the delay of Small Planet Airways flight [ABXXXX flygnumret här] from [avgångsorten här] to [destinationsorten här] on [avresedatumet här]. My booking reference number is [bokningsnumret här] and it was made on [boknings-/inköpsdatum här]. Din kontaktinformation och ditt IBAN-kontonummer/bank.

När du har skickat konkursbegäran, ska du noggrant följa kommunikationen från konkursboet och agera enligt eventuella ytterligare anvisningar.

Det är osannolikt att få förseningsersättningar i efterhand av ett flygbolags konkursbo. Konsumenten har i regel en svag ställning då ett flygbolag går i konkurs eftersom konsumenten endast är en i mängden av borgenärer. Skulderna täcks ur konkursboet i en viss prioritetsordning och konsumenternas fordringar kommer oftast långt ned i ordningen, och då finns det inte nödvändigtvis några utdelningsbara medel kvar i konkursboet.

Verksamhet även i andra länder

Small Planet Airlines var registrerat förutom i Litauen även i Danmark, Polen, Italien, Estland och Kambodja. För alla dessa länders del finns det inte ännu information om konkursförvaltare. Endast bolaget i Litauen hade verksamhet som omfattade Finland.

Om du har köpt en paketresa av något av de ovan nämnda europeiska Small Planet Airlines-bolagen, som inte genomfördes, kan du i första hand söka återbetalning hos den resebyrå som sålde paketresan. Resebyrån ansvarar också för arrangemang av en ersättande resa eller för återbetalning av pengarna. Resebyrån som sålde resan, har också en skyldighet att ombesörja återresan, om konkursen sker under resan. Resebyrån informerar i regel även sina kunder direkt.

Om du betalade din resa eller flygen med kreditkort, kan priset för en ogenomförd resa med stöd av konsumentskyddslagen återkrävas också av kreditgivaren, dvs. av det kreditkortsbolag som beviljat kortet eller av banken. Även de som betalt med bankkort bör i dessa fall kontakta sin bank. Reklamationsmall för flygbolag.

Kontakta oss om du har frågor eller behöver råd exempelvis med att utforma ditt ersättningsanspråk . Vi sköter ärendet i samarbete med Litauens Konsumenteuropa.