Konsument Europa har kontaktats rekordmånga gånger – en översikt över coronaåret i ECC-Nets 15-årsrapport

Konsument Europa firar idag sin 15-åriga verksamhet som de europeiska konsumenternas rådgivare i gränsöverskridande ämnen och problem. Alltsedan Nätverket av europeiska konsumentcentrum (European Consumer Centres Network, ECC-Net) grundades har det betjänat över en miljon europeiska konsumenter. Hittills i år har över 90 000 konsumenter vänt sig till Konsument Europa enbart med anledning av coronasituationen.

Konsument Europa publicerar idag rapporten “15 Years of ECC-Net. Help and advice for consumers of Europe” som bland annat handlar om den stora mängden klagomål inom många olika områden till följd av coronapandemin samt pandemins konsekvenser för konsumenterna och Nätverket av europeiska konsumentcentrum. Rapporten går också igenom några milstolpar i Konsument Europas verksamhet och ger en överblick över framtiden för nätverket och de europeiska konsumenterna. Dessutom ges kortfattad information om Konsument Europas kontor i samtliga trettio länder.

Fredagen den 20 november 2020 arrangerar Europeiska kommissionen ett evenemang på nätet för att fira Konsument Europas jubileumsår. På detta evenemang som vänder sig till nätverkets intressentgrupper uppträder kommissionären för rättsliga frågor och konsumentfrågor Didier Reynders. I programmet lyfter man fram milstolpar i arbetet för de europeiska konsumenterna och tyngdpunkter i EU:s nyligen publicerade nya åtgärdsprogram för konsumentfrågor (Consumer Agenda). Dessutom anordnas en paneldiskussion om hållbar konsumtion, där bland annat generaldirektören för paraplyorganisationen för de europeiska konsumentorganisationerna BEUC Monique Goyens medverkar.

Digitala produkter och tjänster samt hållbar konsumtion viktiga teman för de närmaste åren

Under de kommande åren kommer Konsument Europa att stödja de europeiska konsumenterna i att agera i en digital miljö samt främja en hållbar konsumtion bland annat med hjälp av gemensamma kommunikationskampanjer med konsumenter som målgrupp. Dessa teman är starkt närvarande även i EU:s åtgärdsprogram för konsumentfrågor.

Hållbarhet har lyfts fram som tema redan tidigare i år: i början av året delade Konsument Europa med sig av tips till mer hållbara resor och nätinköp, och nu i slutet av jubileumsåret i december 2020 publicerar Konsument Europa i sina sociala mediekanaler en julkalender som uppmuntrar till att konsumera mer hållbart.

Ny webbplats

I samband med sitt 15-årsjubileum öppnar Konsument Europa en ny engelskspråkig webbplats eccnet.eu som riktar sig till internationella intressentgrupper. De landspecifika webbplatserna blir kvar som viktiga informationskällor för konsumenterna, i för Finland på adressen ecc.fi. Där ges information om konsumenternas rättigheter vid gränsöverskridande handel samt aktuella instruktioner och reklamationsmallar. Uppdateringen av den finländska webbplatsen pågår som bäst och den nya versionen öppnas våren 2021.

Du kan följa Konsument Europas 15-årsjubileum och jubileumsårets nyheter på Twitter bl.a. med hashtaggen #15yearsECCNet.

Konsument Europa i Finland utgör en del av Konkurrens- och konsumentverket (KKV) och samarbetar med konsumentombudsmannen och den riksomfattande konsumentrådgivningen. Konsument Europas verksamhet finansieras av kommissionen och medlemsländerna. Nätverket har kontor i samtliga EU-länder, Norge, Island och Storbritannien. 

Mer information:
15 Years of ECC-Net. Help and advice for consumers of Europe. En rapport från ECC-nätverket, 2020 (på engelska)
ECC-nätverkets 15-årsjubileum syns som månadsteman Konsument Europa Finlands meddelande 10.01.2020