Information till företag om tvistlösning online vid handel över gränser

Europeiska kommissionen öppnade 15.2.2016 en webbplats för tvistlösning på nätet (ODR) för konsumenter och företag. Tjänsten fungerar på EU:s alla officiella språk. Alla företagare som säljer sina produkter eller tjänster på nätet till andra EU-länder, ska sedan 9.1.2016 lägga till en länk till webbplatsen för tvistlösning på nätet (ODR) på sin egen webbplats och informera kunderna om möjligheten att använda ODR-webbplatsen vid tvister. Företagarna ska även uppge sin e-postadress på sin webbplats.

Webbplatsen för tvistlösning på nätet erbjuder ett nytt sätt för avgörande av tvister vid gränsöverskridande handel inom EU, men utesluter inte att tvisten hänskjuts till en domstol. Ett domstolsförfarande är emellertid ofta dyrare och mer tidskrävande, medan alternativ tvistlösning är snabb och förmånlig. Behandlingen av tvistemål i ett förfarande utanför domstol tar i allmänhet högst 90 dagar.

I Finland finns det tre konsumenttvistlösningsorgan utanför domstol: konsumenttvistenämnden, Försäkrings- och finansrådgivningen FINE och trafikskadenämnden. Av dem blir konsumenttvistenämnden ofta behörigt organ.”  Företaget gör klokt i att hänvisa konsumenter att vända sig till konsumentrådgivningen innan konsumenttvistenämnden kontaktas, eftersom konsumenttvistenämnden kan låta bli att behandla ärendet, om konsumentrådgivningen inte kontaktats.

I Finland fungerar Konsumenteuropa som ODR-kontaktpunkt i frågor som gäller gränsöverskridande handel. Kontakta oss om du vill ha ytterligare upplysningar om verksamheten på forumet.