Tietoa yrittäjille rajat ylittävän kaupan verkkovälitteisestä riidanratkaisusta

Euroopan komissio avasi 15.2.2016 verkkovälitteisen riidanratkaisusivuston (ODR) kuluttajille ja yrityksille. Palvelu toimii kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Kaikkien yrittäjien, jotka myyvät tuotteitaan tai palveluita verkossa muihin EU-maihin, on 9.1.2016 lähtien pitänyt lisätä linkki verkkovälitteiseen riidanratkaisusivustoon (ODR) omille sivuilleen ja ilmoitettava asiakkailleen mahdollisuudesta käyttää ODR-sivustoa kiistatilanteessa. Yrittäjien on myös ilmoitettava sähköpostiosoitteensa verkkosivuillaan.

Verkkovälitteinen riidanratkaisu tarjoaa uuden keinon maiden rajat ylittävän kaupan riitojen ratkaisuun EU-alueella, mutta ei poissulje kiistan viemistä tuomioistuimeen. Tuomioistuinmenettely on kuitenkin usein kalliimpaa ja vie enemmän aikaa, kun taas vaihtoehtoinen riidanratkaisu on nopea ja edullinen. Riita-asioiden käsittely kestää tuomioistuinten ulkopuolisessa menettelyssä yleensä enintään 90 päivää.

Suomessa toimivasta kolmesta tuomioistuimen ulkopuolisesta riidanratkaisuelimestä (kuluttajariitalautakunta, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE ja liikennevahinkolautakunta) useimmiten toimivaltaiseksi elimeksi tulee kuluttajariitalautakunta.  Yrittäjän kannattaa ohjeistaa kuluttajaa kääntymään kansallisen kuluttajaneuvonnan puoleen ennen yhteydenottoa kuluttajariitalautakuntaan, sillä se voi jättää asian käsittelemättä, jos yhteydenottoa kuluttajaneuvontaan ei ole tehty.

Suomessa ODR-yhteyspisteenä rajat ylittävän kaupan kysymyksissä toimii Euroopan kuluttajakeskus. Jos haluat lisätietoa foorumin toiminnasta, ota meihin yhteyttä.

Lue lisää:
Tietoa ADR- ja ODR-toiminnasta EU:ssa
ODR-sivusto

Infografiikkaa yrittäjille

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 524/2013 kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (verkkovälitteistä kuluttajariitojen ratkaisua koskeva asetus)