Information om EU:s konsumenters rättigheter finns tillgängliga på ukrainska

Konsument Europa i Polens (European Consumer Centre Poland) verksamhetsställe har sammanställt infomaterial på ukrainska om konsumentens rättigheter i EU som människor som flytt från Ukraina till olika EU-länder samt instanser som bistår dem vid behov kan utnyttja. Materialet har publicerats på både engelska och ukrainska.

Detta material på ukrainska finns på nätverket av europeiska konsumentcentrums webbplats (ECC-Net) eccnet.eu: https://www.eccnet.eu/news/consumer-and-travel-rights-factsheets-available-ukrainian

Kortfattad grundläggande information på ukrainska finns bland annat för följande teman:

 • flygpassagerarens rättigheter i EU
 • tåg-, buss- och båtpassagerares rättigheter i EU
 • att hyra bil i EU
 • garanti och ansvar för fel vid köp av varor och tjänster
 • ångerrätt vid näthandel

I vilka ärenden kan Konsument Europa erbjuda hjälp

ECC nätverket ger konsumenter råd i gränsöverskridande konsumentfrågor i alla EU-länder samt i Norge och Island. De vanligaste kontaktärendena gäller nätköp och flygresor. ECC nätverket samarbetar också med Storbritanniens internationella konsumentcentrum (ICC UK). Alla europeiska konsumentcentrum betjänar också på engelska. Konsument Europa i Finlands (ECC Finland) webbtjänst och kontaktuppgifter finns på adressen ecc.fi/sv/.

ECC nätverket ger råd i gränsöverskridande konsumentfrågor även till personer som flytt till EU-länder från Ukraina, om de har frågor om EU-konsumentens rättigheter eller problem med ett företag i ett annat EU-land. ECC nätverket har inte behörighet att medla i tvister som gäller företag utanför EU-området.

Om en konsument som bor i Finland har problem med ett finländskt företag erbjuder Konkurrens- och konsumentverkets konsumentrådgivning rådgivning.

Annat stöd och rådgivning

För ukrainska flyktingar finns EU-kunskap från bland annat följande källor:

Europeiska kommissionen: Information för dig som flyr från kriget i Ukraina

 • Innan du lämnar landet
 • Dina rättigheter i EU
 • Resa vidare inom EU

Ditt Europa

 • Mer information om dina rättigheter och skyldigheter i EU

Europe Direct – Kontakta EU

 • Du kan ringa, skriva eller besöka kontaktpunkten
 • Service kan fås på EU-språk och ukrainska

Europeiska unionen nära mig

 • Mer information om EU:s kontaktpunkter nära dig och om de tjänster de erbjuder