Tietoa EU:n kuluttajan oikeuksista saatavilla ukrainaksi

Euroopan kuluttajakeskuksen Puolan toimipiste (European Consumer Centre Poland) on koostanut ukrainankielistä infomateriaalia kuluttajan oikeuksista EU:ssa, mitä Ukrainasta eri EU-maihin paenneet ihmiset sekä heitä avustavat tahot voivat tarvittaessa hyödyntää. Materiaali on julkaistu sekä englanniksi että ukrainaksi.

Löydät tämän ukrainankielisen materiaalin Euroopan kuluttajakeskusten verkoston (ECC-Net) eccnet.eu-verkkosivuilta: https://www.eccnet.eu/news/consumer-and-travel-rights-factsheets-available-ukrainian

Tiivistä perustietoa ukrainaksi on saatavilla muun muassa seuraavista teemoista:

 • lentomatkustajan oikeudet EU:ssa
 • juna-, bussi- ja laivamatkustajan oikeudet EU:ssa
 • auton vuokraus EU:ssa
 • takuu ja virhevastuu tavaran ja palvelun kaupassa
 • peruuttamisoikeus verkkokaupassa

Missä asioissa Euroopan kuluttajakeskus voi auttaa

Euroopan kuluttajakeskus neuvoo kuluttajia maiden rajat ylittävissä kuluttajakysymyksissä kaikissa EU-maissa sekä Norjassa ja Islannissa. Yleisimmät yhteydenottoaiheet liittyvät verkko-ostamiseen ja lentomatkustamiseen. Euroopan kuluttajakeskusten verkosto tekee yhteistyötä myös Ison-Britannian kansainvälisen kuluttajakeskuksen (ICC UK) kanssa. Kaikki Euroopan kuluttajakeskukset palvelevat myös englanniksi. Suomen Euroopan kuluttajakeskuksen verkkopalvelu ja yhteystiedot löytyvät osoitteesta ecc.fi.

Euroopan kuluttajakeskukset neuvovat maiden rajat ylittävissä kuluttaja-asioissa myös Ukrainasta EU-maihin paenneita, jos heillä on kysymys EU:n kuluttajan oikeuksista tai ongelma toisessa EU-maassa sijaitsevan yrityksen kanssa. Euroopan kuluttajakeskuksilla ei ole toimivaltaa sovitella riitatilanteita, jotka liittyvät EU-alueen ulkopuolella sijaitseviin yrityksiin.

Jos Suomessa asuvalla kuluttajalla on ongelma suomalaisen yrityksen kanssa, neuvontaa tarjoaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonta.

Muuta tukea ja neuvontaa

Ukrainasta paenneille löytyy EU-tietoutta muun muassa seuraavista lähteistä:

Euroopan komissio: Tietoa Ukrainan sotaa pakeneville

 • Valmistautuminen lähtöön
 • Oikeutesi EU:ssa
 • Matkustaminen EU:n sisällä

Sinun Eurooppasi

 • Lisää tietoa oikeuksistasi ja velvoitteistasi EU:ssa

Europe Direct – Yhteydenotot Euroopan unioniin

 • Voit soittaa, kirjoittaa tai käydä yhteyspisteessä
 • Palvelua saatavilla EU-kielten lisäksi myös ukrainaksi

Euroopan unioni lähelläsi

 • Lisätietoa lähelläsi sijaitsevista EU:n yhteyspisteistä sekä niissä saatavilla olevista palveluista