Har du beställt bantningspreparat från Shapefocus? Anvisningar för konsumenter

Konsumenteuropa i Finland vill göra konsumenterna uppmärksamma på företaget Shapefocus som saluför bantningspreparat. Företaget gör reklam på internet och Facebook där man erbjuder provpaket med bantningspreparat till priset av portokostnaderna fyra euro. I verkligheten har konsumenterna genom att beställa provpaketet mot sin vilja förbundit sig att regelbundet motta produktpaket som är betydligt dyrare, och det är svårt att bryta avtalet.

Produktreklamen är på finska, men avtalsvillkoren finns endast på engelska och de är svåra att förstå om man inte helt behärskar språket. Avtalsvillkoren är också röriga och svårtolkade till sitt innehåll. Det verkar inte heller vara möjligt att få någon kundservice på finska.

I avtalsvillkoren utlovar Shapefocus 14 dagars returrätt på produkterna. Men om man vill utnyttja returrätten kräver företaget att också provpaketet som beställts mot portokostnader returneras oöppnat.

Gör en reklamation via e-post, ring inte det avgiftsbelagda servicenumret

Enligt de uppgifter som Konsumenteuropa i Finland fått från konsumenterna svarar Shapefocus på e-post från konsumenter med att hänvisa till tekniska problem och kunderna uppmanas att ringa företagets avgiftsbelagda servicenummer som inleds med 0600. Eftersom priset för telefonservicen inte nämns någonstans avråder Konsumenteuropa i Finland konsumenterna från att ringa detta nummer. I stället rekommenderas konsumenterna att göra på följande sätt:

  • Avboka beställningen genom att skicka e-post till Shapefocus på support@shapefocus.com och finland@shapefocus.com . Gör så här trots att företaget rekommenderar eller kräver att man ringer servicenumret eller hänvisar till tekniska problem.
  • Uppge dina adressuppgifter och eventuellt beställningsnummer.
  • Spara det skickade e-postmeddelandet som bevis på att du har avbokat beställningen.
  • Följ med dina kreditkortsräkningar och kontoutdrag.
  • Om det uppkommer obefogade debiteringar, kontakta banken eller Nets (tidigare Luottokunta), beroende på betalningssättet.
  • Vid behov får du ytterligare anvisningar från Konsumenteuropa i Finland.

Problem också i övriga Norden

Konsumenteuropa i Finland följer upp ärendet. Det har kommit in klagomål om företaget också i Norge och Sverige och man har genom nordiskt samarbete försökt utreda vilket som är företagets hemland. Utredningen pågår fortfarande. Enligt nuvarande uppgifter har företaget en returadress i Danmark, men företaget är inte registrerat i något land i Norden. Att döma av företagets webbplats ser det ut att komma från USA. Konsumentmyndigheterna har inget samarbete när det gäller enskilda fall med företag som finns i USA.

Ett allmänt råd i motsvarande situationer är att inte tro på sådant som låter för bra för att vara sant. Kontrollera också alltid att det finns kontaktuppgifter till företagets kundservice och en geografisk adress till företaget.