Ersättningsanspråk ska skickas till Go Internationals konkursbo senast den 23 april

Om du har fordringar på den norska researrangören Go International, som har gått i konkurs, och som du inte har fått av den som sålde resan eller ditt kreditkortsbolag, rekommenderar Konsumenteuropa i Finland att lämna en skriftlig fordran till konkursboet. Ersättningsanspråket ska skickas till Go International AS, konkursboets utredningsman i Norge senast den 23 april 2015.

Bevakningen av fordringar som meddelats till konkursboet senast den 23 april är avgiftsfri för konsumenten. Du kan använda kravblanketten på engelska nedan, där det finns ifyllningsanvisningar på svenska. Fyll i, skriv ut och underteckna blanketten samt skanna den för att skicka den som en e-postbilaga eller skicka den per brevpost. Till kravet måste bifogas en kopia/verifikation av betalningen.

Om du i stället för att använda blanketten vill formulera dig fritt, ska följande information finnas med: Krav på återbetalning, belopp som krävs, dina kontouppgifter, din kontaktinformation, underskrift (underskrift krävs även på ett e-postmeddelande, så i praktiken blir du tvungen att skanna eller fotografera den undertecknade kravblanketten och bifoga den till e-posten eller att skicka den till konkursboet per brevpost). Kom även ihåg att bifoga en verifikation på betalningen.

Ersättningsanspråket ska skickas senast den 23 april antingen per e-post till kjell.steinsbo@borgen.no eller per post till Go International konkursbo, v/Adv. Kjell Steinsbø, Postboks 43, 5401 STORD, NORGE. Vid brevpost räcker det om försändelsen är poststämplad senast den 23 april. Vi rekommenderar ändå e-post, så att du har en elektronisk kopia av ditt meddelande inklusive bilagor.

Kom ändå ihåg att konkursprocesser kan vara mycket långdragna och det är osannolikt att någonting blir över till oprioriterade borgenärer, vilka således konsumenter som har beställt en paketresa är vid en konkurs. Det är också möjligt att konkursen förfaller på grund av brist på medel.

Om du har betalt din resa med kreditkort, kan priset för en ogenomförd resa återkrävas också av kreditgivaren, dvs. av det kreditkortsbolag som beviljat kortet eller av banken. Även de som betalt med bankkort bör i dessa fall kontakta sin bank.