ECC-nätverket i Norden varnar för att beställa gratisprodukter

”Prova gratis” och ”Bara 1 euro” är populära begrepp på internet och används ofta för att locka konsumenter. Under de senaste åren har de ECC-kontorer i Norden fått ta emot allt fler klagomål om testprodukter och obeställda varor. Ämnet dryftas i en gemensam rapport som gjorts av de European Consumer Centres i Norden.

På webben klickar konsumenten på olika annonser som vanligtvis erbjuder gratis eller mycket billiga testprodukter. När konsumenten beställer produkten uppger han eller hon sina kontokortsuppgifter till företaget för att betala postavgiften eller ett symboliskt pris. Senare framgår det dock att konsumenten har vilseletts att förbinda sig till ett fortlöpande avtal som innehåller otaliga kreditkortsdebiteringar och produktförsändelser. De nordiska ECC-kontorers rapport fokuserar på sådana här fall, i vilka konsumenten utan att veta förbundit sig till ett avtal.

”Också i Finland har flera hundra konsumenter gått i en sådan fälla, i regel via annonser på Facebook. I en snabbt förändrande ström av nätannonser utgörs problemet oftast av det att konsumenten inte kan bevisa vilken annons eller vilket erbjudande som ledde till beställningen”, berättar direktör Leena Lindström på Konsumenteuropa i Finland.

Grundtips för trygga nätköp

I de europeiska konsumentkontorens rapport berättas det att konsumenter som gör nätköp är i behov av mera information för att kunna identifiera ohederliga företag. Många konsumenter vet inte vad de borde kontrollera före ett nätköp eller vad de kan göra om de stöter på problem efter köpet. Det har visat sig vara svårt för konsumenten att till exempel bevisa att denne inte fått all väsentlig information under orderprocessen. Därför har det i rapporten sammanställts ”före och efter”-checklistor för konsumenter.

ECC-nätverket i Norden uppmanar konsumenter att fästa särskild uppmärksamhet vid följande saker:

  • kontrollera alltid vem du har att göra med
  • läs alltid avtalsvillkoren för produkten eller provpaketet, även det finstilta
  • om du beställer något utgående från en nätannons ska du ta en skärmdump av annonsen och vid behov också av varje steg i orderprocessen

Mera information:

Rapporten: Too good to be true? it probably is! Unfair Commercial Practices and Unsolicited Goods. ECC-nätverket, Mars 2013. (pdf)