ECC-nätverket har återfört över 4 miljoner euro till konsumenter vid coronarelaterade fall

Under pandemin har ett större antal konsumenter än vanligt vänt sig till nätverket av europeiska konsumentcentrum (European Consumer Centres Network, ECC-Net) med gränsöverskridande problem. Under perioden mellan april 2020 och april 2021 har ECC-Net hjälpt europeiska konsumenter med 8000 besvärsärenden med anknytning till coronapandemin, där konsumenterna har haft rätt till kompensation till exempel på grund av en avbokad resa och där de inte själva lyckats driva sitt ärende med företaget på ett gynnsamt sätt. Av dessa medlingsfall nådde 68 procent förlikning och kompenserade tjänster värda över 4 miljoner euro har återförts till konsumenterna. Dessa var tjänster som hade avbokats eller som inte kunde användas på grund av coronasituationen eller produkter som inte hade levererats.

Utöver de besvärsärenden som går vidare till medling, får ECC-nätverket dessutom förfrågningar gällande konsumenternas rättigheter i olika situationer. Antalet konsumentfrågor till ECC-nätverket steg med 44 procent i jämförelse med föregående motsvarande period. Över 90 procent av förfrågningarna handlade om resor.

Kommissionen grundade ECC-Net 2005. Nätverket har som uppgift att ge råd och erbjuda gratis hjälp till konsumenter som har problem med ett företag i ett annat EU-land, i Norge eller på Island. Nätverket samarbetar med Storbritanniens internationella konsumentcentrum (UK International Consumer Centre).

De europeiska konsumentcentren använder sig inte av tvångsmedel, utan verksamheten grundar sig på konsumentrådgivning och medling i enskilda tvister mellan konsumenten och näringsidkaren. De europeiska konsumentcentren redogör även för sina observationer till kommissionen och till EU:s konsumentskyddsmyndigheter.

Läs mer:

ECC-nätverkets statistik för coronatiden (kommissionens webbplats, på engelska)