ECC-verkosto kotiuttanut yli 4 miljoonaa euroa kuluttajille koronatapauksien sovittelussa

Pandemia-aikana aiempaa suurempi määrä kuluttajia on kääntynyt Euroopan kuluttajakeskusten verkoston (ECC-Net) puoleen maiden rajat ylittävissä ongelmatilanteissa. Ajanjaksolla huhtikuusta 2020 huhtikuuhun 2021 ECC-Net on auttanut eurooppalaiskuluttajia 8000:ssa koronaan liittyvässä valitusasiassa, joissa kuluttajilla on ollut oikeus hyvitykseen esimerkiksi perutusta matkasta ja joissa kuluttaja ei ole itse saanut asiaansa edistymään suotuisasti yrityksen kanssa. Näistä sovittelutapauksista 68 % päätyi sovintoratkaisuun ja kuluttajille on saatu takaisin yli 4 miljoonan euron arvosta hyvityksiä palveluista, jotka oli peruttu tai joita ei voinut koronatilanteen vuoksi käyttää, tai tuotteista, joita ei ollut toimitettu.

Sovitteluun etenevien valitusasioiden lisäksi ECC-verkostolle tulee paljon yleisiä tiedusteluja kuluttajillta heidän oikeuksistaan eri tilanteissa. Näiden kuluttajakysymysten määrä kasvoi ECC-verkostossa 44 % samalla ajanjaksolla edelliseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yli 90 % tiedusteluista liittyi matkustamiseen.

Komissio perusti Euroopan kuluttajakeskusten verkoston vuonna 2005. Verkoston tehtävänä on neuvoa ja auttaa maksutta EU-alueen kuluttajia, joilla on ongelma toisessa EU-maassa, Norjassa tai Islannissa sijaitsevan yrityksen kanssa. Verkosto tekee yhteistyötä myös Ison-Britannian kansainvälisen kuluttajakeskuksen kanssa (UK International Consumer Centre).

Euroopan kuluttajakeskuksilla ei ole pakkokeinoja käytössään, vaan niiden toiminta perustuu kuluttajien neuvontaan ja yksittäisten riitatilanteiden sovitteluun kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välillä. Euroopan kuluttajakeskukset kertovat havainnoistaan myös komissiolle ja EU:n kuluttajansuojaa valvoville viranomaisille.

Lue lisää:

Korona-ajan tilastoja ECC-verkostosta (komission verkkosivut, englanniksi)