De europeiska konsumentkontoren lyfter fram utmaningar som konsumenterna inom EU möter

De europeiska konsumentkontoren som specialiserat sig på konsumentfrågor över landsgränserna på den inre marknaden kontaktas årligen av över hundratusen konsumenter i Europa. Kontorens webbplatser besöks av sammanlagt flera miljoner konsumenter som söker information om konsumentskyddet och sina rättigheter inom EU. Konsumentkontoren tillhandahåller information om konsumenternas problem på den inre marknaden till EU:s beslutsfattare och nationella konsumentmyndigheter för att stärka konsumenträttigheterna inom EU och utveckla lagstiftningen. De europeiska konsumentkontoren vill se till att konsumentfrågorna stannar på den nya kommissionens och det nya parlamentets agenda även under de kommande fem åren. 

Den 6 november 2019 anordnar Nätverket av europeiska konsumentcentrum (European Consumer Centres Network, ECC-Net) en paneldiskussion i Bryssel om ämnet The Future of the European Consumer. I tillställningen deltar EU-parlamentariker samt representanter från kommissionen, olika EU-representationer, ECC-nätverket och paraplyorganisationen för europeiska konsumentorganisationer BEUC. Ämnet för diskussionen är de utmaningar som EU-konsumenterna kommer att stå inför de kommande åren samt betydelsen av bland annat hållbar utveckling och näthandel utanför EU. Cirka 100 inbjudna gäster har anmält sig till tillställningen.

Bekanta dig med det nya materialet

På tillställningen delar man ut en broschyr om de europeiska konsumentkontoren och visar en ny video som presenterar nätverkets arbete. I broschyren som riktar sig till intressentgrupper har konsumentkontoren sammanställt sina observationer om de utmaningar som europeiska konsumenter möter på den inre marknaden och lyfter fram centrala teman som konsumentkontoren arbetar med. Dessutom ger de sin syn på hur konsumentskyddet skulle kunna förbättras.

Europeiska konsumentkontor finns i samtliga EU-länder, i Norge och på Island. Konsument Europa Finland är en del av Konkurrens- och konsumentverket.