Euroopan kuluttajakeskukset nostavat esiin EU-alueen kuluttajien kohtaamia haasteita

Maiden rajat ylittävän kaupan kuluttajakysymyksiin sisämarkkinoilla erikoistuneet Euroopan kuluttajakeskukset saavat vuosittain yli sata tuhatta yhteydenottoa kuluttajilta Euroopassa ja niiden verkkosivuilla vierailee yhteensä miljoonia kuluttajia hakemassa tietoa EU-alueen kuluttajansuojasta ja oikeuksistaan. Euroopan kuluttajakeskukset tarjoavat tietoa kuluttajien sisämarkkinoilla kohtaamista ongelmista EU-päättäjien ja kansallisten kuluttajaviranomaisten suuntaan EU-kuluttajanoikeuksien vahvistamiseksi ja lainsäädännön kehittämiseksi. Euroopan kuluttajakeskukset haluavat varmistaa, että kuluttaja-asiat ovat uuden komission ja parlamentin agendalla myös seuraavan viiden vuoden ajan. 

Euroopan kuluttajakeskusten verkosto (European Consumer Centres Network, ECC-Net) järjestää 6.11.2019 Brysselissä keskeisille sidosryhmilleen ”The Future of the European Consumer ” -paneelikeskustelutilaisuuden, jossa on mukana meppejä, komission, eri EU-edustustojen, ECC-verkoston sekä Euroopan kuluttajajärjestöjen kattojärjestö BEUCin edustajia. Tilaisuudessa keskustellaan haasteista, joita EU-kuluttajat lähivuosina kohtaavat ja puidaan muun muassa kestävän kehityksen ja EU:n ulkopuolisen verkkokaupan merkitystä. Kutsuvierastilaisuuteen on ilmoittautunut noin 100 osallistujaa

Tutustu uuteen materiaaliin

Brysselin sidosryhmätilaisuudessa on jaossa Euroopan kuluttajakeskusten kuluvana vuonna tehty sidosryhmäesite ja siellä katsotaan uusi verkoston toimintaa esittelevä video

Euroopan kuluttajakeskukset ovat koonneet esitteeseen havaintojaan eurooppalaisten kuluttajien kohtaamista haasteista sisämarkkinoilla ja nostavat esiin keskeisiä teemoja, joiden parissa Euroopan kuluttajakeskukset työskentelevät sekä näkemyksiä siitä, miten kuluttajansuojaa voisi kehittää.

Euroopan kuluttajakeskuksia on jokaisessa EU-maassa, Norjassa ja Islannissa. Suomessa Euroopan kuluttajakeskus on osa Kilpailu- ja kuluttajavirastoa.