Bedrägerier allt vanligare vid gränsöverskridande webbhandel

Enligt en rapport av ECC-Net stöter konsumenterna allt oftare på oärliga aktörer vid gränsöverskridande webbhandel. I rapporten berättas både om problem och risker i anslutning till webbhandel samt om hur konsumenterna kan identifiera dessa och undvika att bli lurade. I rapporten har man även samlat anmälningar som enskilda konsumenter gjort till nätverket av europeiska konsumentcentrum.     

Enligt rapporten ”Fraud in cross-border e-commerce” som publicerades i december 2013 rör de vanligaste bedrägerier som konsumenten möter vid gränsöverskridande webbhandel elektroniska varor, begagnade bilar, förfalskade produkter, kostnadsfria testförpackningar, biljetter till evenemang och fiske efter personuppgifter.

I vissa fall har konsumenterna inte fått de biljetter som de beställt och betalat på förhand – såtillvida att biljetterna ens existerade då de såldes. Konsumenter har även rapporterat om situationer där de köpt en förmånlig telefon men försäljaren vidare krävde tilläggsavgifter för leveransen eller tullen.

I rapporten lyftes även fram kostnadsfria förpackningar med produktprover som senare visade sig vara dyra fortlöpande prenumerationer. De senare har varit på tapeten även i Finland, där Konsumenteuropa i Finland flera gånger i år har informerat om ämnet och varnat konsumenterna. Även de Konsumenteuropa-centren i Norden publicerade i mars 2013 en gemensam rapport om de problem som gratisförpackningar har orsakat.

Bedrägerierna antar ständigt nya former så konsumenterna gör klokt i att vara vaksamma. Oärliga aktörer hittas nuförtiden till exempel bland nätdejtingtjänster, sällskapsdjursaffärer samt olika spelsidor och mobiltjänster.

Hur undviker jag att bli lurad?

I rapporten finns tips, en minneslista och information om olika aktörer som man kan anmäla bedrägeriet till. ECC-nätet uppmanar konsumenterna att:

  • Överväga om erbjudandet är för bra för att vara sant.
  • Utreda var webbutiken (företaget som står bakom den) är belägen.
  • Fästa uppmärksamhet vid säkra betalningssätt.
  • Kontrollera de uppgifter som försäljaren uppgett om sig själv, har försäljaren onlineförtroendemärkning?
  • Bedöma pålitligheten hos uppgifterna om webbutiken.
  • Vara vaksamma om de egna personuppgifterna.

Konsumenteuropa och ECC – nätverket ger råd och medlingshjälp

Resurserna hos ECC-nätverket är vid bedrägerifall begränsade. Nätverket som verkar i alla EU-länder, Island och Norge har som uppgift att ge konsumenter gratis rådgivnings-, utrednings- och medlingshjälp i tvistemål, som härrör från gränsöverskridande handel. Våra kontaktuppgifter hittar du här.

I klara fall av bedrägeri och svindel uppmanas konsumenterna vända sig till polisen. Om anskaffningen har betalats med kreditkort kan konsumenten kräva kompensation av kreditbolaget. Vid problem med inhemska företag kan du vända dig till konsumentrådgivningen.

Mera information:

Rapporten (på engelska): Fraud in cross-border e-commerce. ECC-Net 2013. De ECC-kontoren i Litauen, Irland, Belgien och Slovenien har ansvarat för beredningen av rapporten.
Pressmeddelande 14.3.2013: ECC-nätverket i Norden varnar för att beställa gratisprodukter