Anvisningar för konsumenter som fått obefogade indrivningsfakturor från Aros Kapital

Konsumenteuropa i Finland har fortfarande under behandling 70 klagomål från konsumenter som har fått obefogade fakturor från det svenska inkassoföretaget Aros Kapital Ab. Konsumenternas klagomål gäller främst gratis varuprov och testförpackningar som beställts genom en reklamlänk i Facebook. Produktnamn är Total-Detox, WaistWinner, WinnerSmoke, SmileAway, Healthy living tea samt Reducil.

Bakom testförpackningarna ligger ett företag vid namn European Bathrooms, som är registrerat i Hong Kong. Dess fakturering har under hösten skötts av det svenska företaget Aros Kapital Ab. Fakturornas referensnummer har varit felaktigt, vilket resulterat i att konsumenterna inte har kunnat betala räkningen för varuprovets porto. Det har varit svårt att få kontakt med fakturerarens kundservice.

Konsumenterna har i sina klagomål krävt att fakturorna ska annulleras eftersom de säger sig ha beställt endast testförpackningen för portokostnadernas pris (9,90 e). Med testförpackningarna har konsumenterna fått ett följebrev som redogör för ett fortlöpande abonnemang av tre varuprov, som dock kan ångras inom 14 dagar från det att testpaketet mottagits genom returnera det oöppnat till adressen i följebrevet. I inget av klagomålen som kommit till Konsumenteuropa har nämnts att konsumenten förutom varuprovet också skulle ha beställt fortsatta leveranser.

100 fall har klarats upp

Konsumenteuropa har fört diskussioner med inkassoföretaget om grunderna till faktureringarna, varvid Aros Kapital har upphört att kräva betalning av konsumenterna i totalt 100 fall. När det gäller de 70 inledda klagomålen är behandlingen inte avslutad och företaget har meddelat att det ska diskutera situationen direkt med vederbörande konsument.

Under behandlingen har det framgått att krav som Aros Kapital Ab tidigare har fakturerat har överförts till andra inkassoföretag för behandling både i Sverige och i Finland. I denna situation råder Konsumenteuropa i Finland konsumenterna att handla enligt följande:

  1. Vet du vad du har beställt? Om du har beställt endast testförpackningen, är du förpliktad att betala dess pris, 9,90 euro, utom i det fall att du har returnerat testförpackningen inom 14 dagar.
  2. Har du kvar sidan där du gjorde beställningen? Som bevis duger mycket väl till exempel en skärmdump av sidan som du använt för beställningen. Om du inte har beställningssidan kvar och inte vet att du gjort ett fortlöpande abonnemang, meddela om detta skriftligt till företaget som skickat fakturan. Kontaktuppgifterna finns i fakturan. Samtidigt som du talar om att du inte har gjort ett fortlöpande abonnemang, be företaget att skicka ett bevis av beställningen, tidpunkten för den och dess innehåll.
  3. Om paket som du inte har beställt fortfarande levereras till dig, är du inte skyldig att returnera dem. Du ska dock spara paketen i ett par månader. Efter det kan du göra dig av med dem om ingen har frågat efter dem.
  4. Om du beslutar att returnera paketen ska du vara förberedd på att betala portot for returneringen själv. Posten har inget returneringsavtal med avsändaren.
  5. Om du får en ny faktura eller betalningspåminnelse, reagera på samma sätt som ovan i punkt 2.
  6. Aros Kapital Ab:s fakturor har ett omnämnande om utsökning om fakturan inte betalas senast på förfallodagen. Då betalar många fakturan för att de är rädda att förlora sina kreditupplysningar. Det lönar sig dock att observera att fakturor av det här slaget inte är direkt utmätningsbara. Borgenären ska stämma dig till domstol om man vill få ett utmätningsbart beslut i ärendet. Du kan förlora dina kreditupplysningar om då låter bli att reagera på stämningsansökan som sänts till dig.
  7. Flera konsumenter har frågat om de kan låta bli att reagera när påminnelserna fortsätter att komma. Så lönar det sig inte att göra, eftersom det kan bli tråkigheter om du inte reagerar på fakturan. Du ska göra en skriftlig anmärkning. Ett bra sätt är att skicka den per e-post, då man får en egen kopia av det.
  8. Om det gäller ett finskt inkassoföretag, kan konsumenten att föra sin sak till konsumenttvistenämnden , om saken inte kan lösas med inkassoföretaget.