Toimintaohjeet Aros Kapitalilta aiheettomia perintälaskuja saaneille

Euroopan kuluttajakeskuksella on käsiteltävänä edelleen 70 valitusta kuluttajilta, jotka ovat saaneet aiheettomia laskuja ruotsalaiselta Aros Kapital Ab -perintäyritykseltä. Kuluttajien valitukset liittyvät pääosin Facebook-mainoslinkin kautta tilattuihin ilmaisiin tuotenäytteisiin ja kokeilupakkauksiin. Tuotenimikkeitä ovat Total-Detox, WaistWinner, WinnerSmoke, SmileAway, Healthy living tea sekä Reducil.

Näytepakkausten takana on European Bathrooms -niminen yritys, joka on rekisteröity Hong Kongiin. Sen laskutusta on syksyllä hoitanut ruotsalainen Aros Kapital Ab. Laskujen viitenumero on ollut virheellinen, jonka seurauksena kuluttajat eivät ole voineet maksaa tuotenäytteen postituskululaskua. Laskuttajan asiakaspalveluun on ollut vaikeaa saada yhteyttä.

Kuluttajat ovat valituksissaan vaatineet laskujen mitätöintiä sen vuoksi, että he kertovat tilanneensa ainoastaan näytepakkauksen postikulujen (9,90 e) hinnalla. Näytepakkauksen mukana kuluttajat saivat saatekirjeen, jossa kerrotaan kolmen tuotepaketin kestotilauksesta, jonka kuitenkin voi perua 14 päivän kuluessa tuotenäytteen vastaanottamisesta palauttamalla sen avaamattomana viestissä ilmoitettuun osoitteeseen. Yhdessäkään Euroopan kuluttajakeskukselle saapuneessa valituksessa ei ole mainittu, että kuluttaja olisi tilannut tuotenäytteen lisäksi myös jatkotoimituksia.

100 tapausta saatu selvitettyä

Euroopan kuluttajakeskus on käynyt laskuttajayrityksen kanssa keskusteluja laskutuksen perusteista, missä yhteydessä Aros Kapital on luopunut vaatimasta kuluttajilta maksua yhteensä 100 tapauksessa. Vielä vireillä olevien 70 valituksen osalta käsittely on kesken ja yritys on ilmoittanut keskustelevansa tilanteesta suoraan kunkin asianomaisen kuluttajan kanssa.

Käsittelyn kuluessa on käynyt ilmi, että Aros Kapital Ab:n aiemmin laskuttamia vaatimuksia on siirtynyt muiden perintätoimistojen käsiteltäväksi sekä Ruotsissa että Suomessa. Tässä tilanteessa Euroopan kuluttajakeskus ohjeistaa kuluttajia toimimaan seuraavasti:

  1. Tiedätkö mitä olet tilannut? Jos olet tilannut vain näytepakkauksen, olet velvollinen maksamaan sen hinnan 9,90 euroa, paitsi jos olet palauttanut näytepaketin 14 päivän sisällä.
  2. Onko sinulla tallella sivu, jolla tilauksen teit? Näytöksi kelpaa hyvin esimerkiksi kuvakaappaus sivusta, jolla tilaus on tehty. Jos sinulla ei ole tallella tilaussivua, etkä tiedä tehneesi kestotilausta, ilmoita asiasta kirjallisesti laskun lähettäneelle taholle. Yhteystiedot löydät laskusta. Samalla kun kerrot, ettet ole tehnyt kestotilausta, pyydä yritystä toimittamaan näyttö tilauksesta, sen ajankohdasta ja sisällöstä.
  3. Jos sinulle toimitetaan edelleen paketteja, joita et ole tilannut, et ole velvollinen niitä palauttamaan. Säilytä kuitenkin paketteja parin kuukauden ajan. Sen kuluttua voit hävittää ne, jos niiden perään ei ole kysytty.
  4. Jos päätät palauttaa paketit, varaudu maksamaan palautuspostikulut itse. Postilla ei ole lähettäjän kanssa palautussopimusta.
  5. Jos saat uuden laskun tai maksumuistutuksen, reagoi siihen kuten yllä kohdassa 2 on todettu
  6. Aros Kapital Ab:n laskuissa on maininta ulosotosta, jos laskua ei makseta eräpäivään mennessä. Moni maksaa tällöin laskun luottotietojen menettämisen pelossa. Kannattaa kuitenkin huomata, että tämän tyyppiset laskut eivät ole suoraan ulosottokelpoisia. Velkojan on haastettava sinut tuomioistuimeen, jos asiassa halutaan ulosottokelpoinen päätös. Voit menettää luottotietosi, jos jätät reagoimatta sinulle toimitettuun haastehakemukseen.
  7. Moni kuluttaja on kysynyt, voiko laskuun jättää reagoimatta, kun muistutuksia tulee edelleen.  Näin ei kannata menetellä, sillä laskun huomiotta jättäminen voi johtaa ikävyyksiin. Laskusta on aina syytä tehdä huomautukset kirjallisesti. Sähköposti on hyvä tapa, koska siitä jää itselle kopio.
  8. Jos kyseessä on suomalainen perintätoimisto, kuluttajalla on myös mahdollisuus saattaa asiansa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, jollei se ratkea perintätoimiston kanssa.