Akta dig för tjänster som värderar bilpriser – ett klagomål på en ogrundad faktura till företaget räcker, oroa dig inte för betalningspåminnelser

Konsumenterna kontaktar fortfarande Konsument Europa Finland ofta om finskspråkiga tjänster som erbjuder värderingar av bilpriser och som finns med flera olika namn på marknaden. Även nya motsvarande tjänster öppnas i snabb takt. I kontakterna berättar konsumenterna att tjänsten är avgiftsbelagd och att fakturan har kommit som en överraskning för dem. Konsumenterna har också fått betalningspåminnelser av företag som hotar med indrivnings- eller domstolsförfaranden eller till och med båda. Det räcker att konsumenten en gång överklagar en ogrundad faktura till företaget. Man behöver inte oroa sig för ogrundade betalningspåminnelser som företagen skickar och de behöver inte meddelas till Konsument Europa Finland.

Konsument Europa Finland har i början av året fått närmare 150 klagomål om det lettiska företaget Datatech SIA av konsumenterna. Företagets webbplatser är åtminstone Autoasihinta.fi, Autotiedot.fi och Autobase.fi. I december publicerade vi anvisningar för konsumenterna gällande dessa webbplatser.

I januari–mars har det också kommit in enskilda klagomål om företaget Quotents webbplatser Autoarviointi.fi, Autoluokitus.com och Autoluokituss.com. Det finns ingen säker information om i vilket land företaget är beläget. Vi informerade om företaget för första gången redan i augusti 2022, då företaget verkade under namnet Quotient.

Fallen har inte lösts i medlingen, eftersom företagen inte har deltagit eller inte har kunnat nås. Det är frivilligt för företagen att delta i medlingen och Konsument Europa kan inte tvinga företagen att agera på ett visst sätt.

Vår anvisning till konsumenterna: en ogrundad faktura behöver inte betalas, kontakt med Konsument Europa Finland endast vid behov

  • Betala inte en ogrundad faktura: Fakturan är ogrundad när tjänsten har blivit marknadsförd som avgiftsfri eller om företaget har gett felaktig information om ångerrätten för tjänsten. Även om det inte finns någon betalningsskyldighet är det skäl att bestrida fakturan genom att skriftligen meddela företaget om detta. Ett meddelande till företaget räcker.
  • Oroa dig inte för betalningspåminnelser: Om fakturan är ogrundad behöver du inte reagera på betalningspåminnelser. De försöker få dig att betala räkningen. Det räcker att du redan en gång har förnekat fakturan. Konsument Europa Finland behöver inte kontaktas om betalningspåminnelser, eftersom de vanligen upphör komma med tiden.
  • Bli inte förvirrad av brevens hotfulla ton: I betalningspåminnelserna kan man i synnerhet hota med indrivning eller domstolen. Detta kan låta skrämmande, och genom påminnelserna försöker man också få konsumenten att betala räkningen. Hittills har ingen konsument meddelat oss att hens fall för värdering av bilpriset skulle ha gått vidare till indrivning eller domstolen.
  • Kontakta Konsument Europa Finland endast om indrivningsbyrån eller domstolen kontaktar dig. En sådan kontakt från indrivningsbyrån eller domstolen är dock osannolik. Observera dessutom att även om en betalningsbegäran som företaget självt har skickat har rubricerats som indrivningsbrev eller om indrivningskostnaden nämns i brevet, innebär det inte ännu att ärendet har övergått till indrivning.