Överraskningsfaktura från en tjänst för värdering av bilar? Anvisningar för konsumenter

Cirka 100 konsumenter har under de senaste månaderna kontaktat Konsument Europa Finland gällande tjänsten Autoasihinta.fi. Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) konsumentrådgivning har också mottagit klagomål om samma tjänst. Bakom den finskspråkiga webbplatsen som erbjuder värdering av bilar finns lettiska Datatech SIA. Enligt de som tagit kontakt har det för konsumenterna visat sig att tjänsten är avgiftsbelagd först i det skede, när de har fått en faktura på 169 euro av företaget. Enligt en del hade tjänsten uttryckligen marknadsförts som avgiftsfri. Därtill har några konsumenter berättat att de fått en faktura, trots att de inte anser sig ha slutfört beställningen. Fallen har inte lösts genom medling via nätverket av europeiska konsumentcentrum (ECC-Net) eftersom företaget tills vidare inte har reagerat på utsända begäran om svar.

Domännamnet Autoasihinta.fi är registrerat i början av september 2023. Enligt Konsument Europas utvärdering är en värdering via webbplatsen Autoasihinta.fi en vanlig tjänst, som omfattas av ångerrätt på 14 dagar. Enligt konsumentskyddslagen är konsumenten inte skyldig att betala för en tjänst som utförts helt eller delvis under ångerfristen, om näringsidkaren har försummat att ge konsumenten villkor, tidsfrist och praxis gällande utnyttjande av ångerrätt.

I detta fall står det på webbplatsen Autoasihinta.fi, att konsumenten inte har ångerrätt. Eftersom företaget inte har gett korrekta uppgifter om ångerrätten, är vår bedömning att konsumenten inte är skyldig att betala företaget för deras värdering. En faktura från företaget kan i denna situation anses vara ogrundad.

Det är bra att notera att företagets villkor kan ändra snabbt, så senare fall kan komma att bedömas annorlunda.

Anvisningar för konsumenter

  • Om du har beställt en tjänst för värdering utan att få information om att den är avgiftsbelagd eller om ångerrätten, eller du inte själv har gjort den omstridda beställningen, skicka ett skriftligt klagomål till företaget när du fått fakturan. Hänvisa vid behov till ovan nämnda punkt i konsumentskyddslagen i ditt klagomål.
  • På företagets webbplats finns ett kontaktformulär, via vilket du kan lämna in ett klagomål. Ta en skärmdump av ditt meddelande innan du skickar det och spara den.
  • Eftersom det är fråga om ett utländskt företag, är det skäl att skriva klagomålet på engelska. Som hjälp kan du använda avgiftsfria tjänster för maskinöversättning på internet. Ett klagomål till företaget räcker. Spara intyget över värderingen, fakturan eller fakturorna, samt ditt klagomål och företagets eventuella svar på det.
  • Enbart i det fall att företaget trots din reklamation överlåter räkningen till en indrivningsbyrå för indrivning eller för ärendet till en domstol, ta kontakt med Konsument Europa för att få råd. Det är dock osannolikt att företaget inleder ett indrivnings- eller domstolsförfarande. Observera att den indrivningskostnad som lagts till på fakturan av företaget självt eller företagets hot om att skicka ärendet till indrivningsbyrån inte innebär att ärendet har övergått till indrivning. Du behöver inte meddela oss om betalningspåminnelser du fått.

Medling är inte möjligt gällande klagomål som gäller tjänsten Autoasihinta.fi

Konsument Europa Lettland har försökt nå företaget Datatech SIA. Medlingen har dock inte framskridit, eftersom företaget tills vidare inte har reagerat på utsända begäran om svar. Konsument Europa har inga tvångsmedel till sitt förfogande, så vi kan inte tvinga företaget att svara på våra meddelanden.

Finlands konsumentombudsman, som övervakar efterlevnaden av konsumentskyddslagen, vilseledande marknadsföring och skäligheten för avtalsvillkor, är också delgiven information om kontakterna gällande tjänsten Autoasihinta.fi.

Även andra motsvarande tjänster på marknaden

Fenomenet är inte nytt. På marknaden finns det flera utländska aktörer, som har erbjudit och fortfarande erbjuder finländska konsumenter avgiftsbelagda tjänster för värdering av bilar på nätet. Konsumenter har under den senaste tiden också kontaktat Konsument Europa gällande tjänsten Autoluokitus.com, som vi informerade om i början av året. Även KKV har år 2022 informerat om tjänster för värdering av bilar.

”Till fenomenet hör, att när en tjänst stänger, öppnar en annan i stället. Vi uppmanar därför konsumenterna att vara försiktiga: Om du råkar på en obekant tjänst, tänk efter innan du matar in dina uppgifter i tjänsten. Det är bra att alltid ögna igenom avtalsvillkoren innan beställning”, berättar ledande expert Oskari Stenius vid Konsument Europa.

Av våra grannländer är åtminstone Norge och Sverige bekanta med fenomenet.

UPPDATERING 8.2.2024: Instruktionerna i detta pressmeddelande gäller även för klagomål som rör Autotiedot.fi och Autobase.fi.