Agera så här om du får en produkt som du inte har beställt

Konsument Europa Finland har igen kontaktats av konsumenter om produkter som har levererats utan beställning. Många konsumenter berättar att de endast har besökt säljarens webbplats och eventuellt angett sina kontaktuppgifter för att få en provförpackning men att de inte har gjort någon beställning. En faktura som gäller en produkt som inte har beställts behöver inte betalas, men konsumenten ska kontakta säljaren för att reda ut ärendet.

Konsumenter har tagit kontakt bland annat om produkter som heter Horsepower och Tentigo, vilka marknadsförs på nätet av lettiska Aliaz Cooperation SIA. Europeiskt konsumentcentrum i Österrike informerade i början av år 2019 om ett stort antal klagomål gällande produkterna Horsepower och Tentigo från Aliaz. Konsument Europa Finland följer med situationen ifall aktören skulle hålla på att bli aktivare även i Finland och upprepar här de allmänna instruktionerna för situationer då en produkt och en faktura skickas utan beställning:

  • Kontakta säljaren för att reda ut ärendet. Skicka ett e-postmeddelande till säljaren där du informerar om att du har fått en försändelse. E-postadressen finns ofta i fakturan.
  • Meddela att du inte har gjort någon beställning och fråga hur säljaren vill att paketet ska hanteras.
  • Om du returnerar produkten men ändå får en betalningspåminnelse eller fler produktförsändelser, skicka ett nytt e-postmeddelande där du informerar om att du redan har returnerat produkten och kräver att fakturan annulleras.
  • Du kan skriva till exempel följande (du kan skriva på svenska om fakturan eller meddelandet med erbjudandet är skrivna på svenska):
    Jag fick en produktförsändelse av er (DATUM) och en faktura (ANGE BESTÄLLNINGSNUMRET OCH/ELLER FAKTURANUMRET) Jag har inte beställt produkten och därför betalar jag inte fakturan. Jag betalar inte postavgiften för returneringen av er felaktiga försändelse. Jag förvarar produkten i tre veckor, varefter jag förstör den om jag inte har hört någonting från er. Hur vill ni gå tillväga med produkten?
  • Betala inte fakturan om du inte har beställt produkten.
  • Returnera inte paketet förrän du har fått instruktioner av säljaren.
  • Företaget kan inte kräva att du på egen bekostnad ska returnera en produkt som du inte har beställt.
  • Om du bestämmer dig för att returnera produkten, kom ihåg att spara kvittot på returförsändelsen.

Om svaret du får av företaget inte är tillfredsställande eller om du behöver hjälp med att förstå språket i svaret, kontakta Konsument Europa Finland, ifall ärendet gäller ett företag som är verksamt i ett annat EU-land, Norge eller Island. Skicka i så fall din reklamation, säljarens svar och fakturan till oss till exempel per e-post. Vår målsättning är att få fakturan annullerad i samarbete med de andra kontoren inom nätverket för europeiskt konsumentcentrum. I ärenden som gäller finländska företag hjälper konsumentrådgivningen.