Ongelmia ulkomailta ostetussa autossa?

Auton ostaminen Ruotsista tai Saksasta on suomalaisille kuluttajille tuttua. Toisinaan autokaupoilla voi kuitenkin tulla vastaan ongelmia, kuten jo kotimatkalla ilmeneviä vikoja. Kuluttajan kannattaakin olla valppaana ja tehdä myyjälle kirjallinen valitus. Uusi englanninkielinen valitusmallimme tukee kuluttajaa silloin, kun autokauppa ei suju odotusten mukaisesti.

Kun kuluttajan on tarpeen valittaa toisesta EU-maasta, kuten Ruotsista tai Saksasta hankkimansa auton vioista myyjälle, tulee  kuluttajan tehdä myyjälle kirjallinen valitus virheestä viipymättä. Valitus eli reklamaatio myyjälle saa olla vapaamuotoinen, mutta autokauppavalituksessa on tärkeää, että valitus on tehty huolellisesti ja ilmenneet viat ja välitön korjaustarve on ilmaistu selkeästi, ja valituksen mukaan on liitetty tarpeelliset asiakirjat, kuten kauppakirja.

Koska autokaupan virhetilanteet ovat usein monimutkaisia, on myös tärkeä varautua käymään myyjän kanssa itsenäisesti neuvotteluja virheen korjaamisesta. Tämä voi edellyttää kuluttajalta useamman viestin lähettämistä tai muuta yhteydenpitoa myyjän kanssa. Joskus myös puhelinsoitto voi olla tarpeen.

Euroopan kuluttajakeskus on laatinut ensivalituksen laatimisen tueksi englanninkielisen reklamaatiomallin, joka toimii pohjana autovalitukselle ja se on helposti muokattavissa vastaamaan kuluttajan omia tarpeita. Valituksen muokkaaminen on kuluttajan omalla vastuulla.

Valitus on syytä lähettää myyjälle sähköpostitse ja säilyttää kopio valituksesta. Jos kuluttaja käyttää myyjän sähköistä lomaketta reklamointiin, sisältö on syytä tallentaa tai ottaa lomakkeesta ruutukaappaus tai valokuva ennen lähetystä.

Jos myyjälle tehty valitus ei johda toivottuun tulokseen, kuluttaja voi olla yhteydessä Euroopan kuluttajakeskukseen.

Autokaupan valitusmalli englanniksi

Auton ostaminen ulkomailta

Näin teet hyvä reklamaation

Tämä artikkeli on osa Euroopan kuluttajakeskuksen uutiskirjettä 2/2022.