21.12.2012

Tanskalaisyritys Formlife (Nordic Health Group ApS) konkurssissa

Kuluttajilla on konkurssista huolimatta oikeus saada maksunpalautus aiheettomista veloituksista. Euroopan kuluttajakeskus tiedotti keväällä Formlifea koskevasta valitussumasta. Kuluttajat olivat tilanneet Formlifen Corexin tai Life Detox -tuotteen parin euron hintaisia tutustumispakkauksia Facebookissa. Tarjouksissa ei ollut mainintaa jatkotoimituksista vaan kyse oli niin sanotusta ilmaistarjouksesta.

Satojen kuluttajien pankki-/luottokorttitileja on sittemmin veloitettu ilmaistarjouksia seuranneista myöhemmin lähetetyistä tuotepakkauksista. Veloitukset ovat olleet 80 – 360 euroa. Euroopan kuluttajakeskus on ohjeistanut kuluttajia vaatimaan aiheettomien velotusten palautusta pankiltaan tai luottoyhtiöltään. Osa kuluttajista ei kuitenkaan ole saanut maksunpalautusta.

Formlifen konkurssi ei Euroopan kuluttajakeskuksen mukaan vaikuta kuluttajien oikeuteen saada maksunpalautusta aiheettomista tili- tai luottokorttivelotuksista. Maksunpalautusvaatimus perustuu luottokortilla tehtyjen maksujen osalta kuluttajansuojalain 7 luvun 39 §:ään ja tilivelotusten osalta maksupalvelulain 63 ja 72 §:ien säännöksiin.

Vaatimuksen liitteeksi kopio mainoksesta

Moni maksunpalautusvaatimuksen tehnyt kuluttaja on saanut pankiltaan ilmoituksen, että takaisinmaksua ei ole luvassa. Euroopan kuluttajakeskus kehottaa näitä kuluttajia toimittamaan kyseisille pankeille vaatimuksen liitteenä alla olevista linkeistä aukeavat Formlifen mainokset. Niistä ilmenee, että kyse on ollut ilmaistarjouksesta eikä kuluttajilla ole tutustumispakkauksen palautusvelvollisuutta.

Euroopan kuluttajakeskus on tutkituttanut mainossivujen lähdekoodin, josta ilmenee, että sopimusehdot on koodissa piilotettu siten, että niitä koskeva linkki aukeaa vain vahingossa. Kuluttajan on näin ollen ollut lähes mahdotonta avata linkkiä. Sen vuoksi kuluttajat ovat voineet perustellusti ymmärtää, että ehdot on esitetty kyseisellä sivulla kokonaisuudessaan.

Jos asia ei hoidu pankin kanssa neuvottelemalla, kuluttajat voivat saattaa maksunpalautusvaatimuksensa Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Tietoa valituksen käsittelystä lautakunnassa sekä valituslomakkeet löytyvät osoitteesta www.kuluttajariita.fi

Malli Formlifen Corexin-mainoksesta 1
Malli Formlifen Corexin-mainoksesta 2

Tanskalaisen Formlifen tutustumispakkauksista valitussuma. Euroopan kuluttajakeskuksen tiedote 4.5.2012.

 

Tulosta