Varning för oklara bilvärderingswebbplatser

Konsumentmyndigheterna i Finland mottar fortfarande ett stort antal anmälningar om värderingswebbplatserna autonarvio.com, autonhinta.net och autojenhinnat.net där man kan beställa en värdering av priset på sin bil.

Marknadsföringen av tjänsten och webbplatserna har utarbetats så att det har kommit som en överraskning för många konsumenter att beställningen är bindande och avgiftsbelagd. En obefogad faktura behöver inte betalas, men det är skäl att reagera på den.