Ta en titt på webbplatsen eccnet.eu

Nätverket av europeiska konsumentcentrums (ECC-Net) gemensamma engelskspråkiga webbtjänst har förnyats och innehåller nu ännu mer information om konsumenternas rättigheter i EU och om nätverkets verksamhet.

Förnyelsen har koordinerats av det ECC i Nederländerna. En projektgrupp med representanter för de ECC i Nederländerna, Irland, Sverige, Italien och Cypern ansvarar för det nya innehållet.

Webbplatsen eccnet.eu erbjuder konsumenter i EU-området praktiska råd och information på engelska om vem de ska vända sig till vid problem. Samtliga europeiska konsumentcentrum hjälper konsumenterna att hitta en förlikningslösning mellan konsumenten och säljaren utanför domstolarna vid tvister som rör gränsöverskridande handel där konsumenten och näringsutövaren finns i olika länder i EU-området, i Norge och på Island. Vid behov kontaktar ECC-nätverkets experter säljaren och ser till att konsumenterna får information om sina rättigheter samt sakkunnig rådgivning på sitt eget språk.

ECC-nätverkets gemensamma webbtjänst erbjuder även andra intressegrupper information om nätverket, dess verksamhet och aktuella frågor. Varje europeiskt konsumentcentrum har dessutom en nationell webbplats på sitt eget språk.

  • Se ECC-nätverkets webbplats på eccnet.eu.
  • Uppdateringar av ECC-nätverkets sidor och andra aktuella nyheter publiceras också på nätverkets Twitter @ECC_web.
  • Konsumenteuropa Finlands (ECC Finland) webbtjänst finns på ecc.fi.