Konsumentombudsmannens instruktioner om indrivning av Autonarvio.coms fordringar

Vi har fått ett stort antal klagomål till Konsumenteuropa i Finland angående Autonarvio.com och informerat konsumenterna om räkningar som de erhållit. Konsumentombudsmannen har publicerat egna instruktioner till konsumenterna gällande fallet.