Kommissionens förfrågan om semesteraktier – delge din erfarenhet och påverka!

Europeiska kommissionen samlar in information och vill senast den 25.4. veta konsumenternas erfarenheter av tidsandelsköp dvs. semesteraktier och olika tidsandelsfastigheter och –produkter. Genom att deltaga kan du påverka om och eventuellt hur lagstiftningen i de här frågorna förnyas.

Om semesteraktier och andra dylika semesterprodukter stadgas det om i EU-direktivet 2008/122.

Med hänvisning till direktivet har Europeiska kommissionen utnämnt CSES (Centre for Strategy & Evaluation Services) att göra en utvärdering av timeshare-branschens aktuella problem och stadgandenas funktion.

Kommissionen samlar in information av konsumenter slutit avtal i både i hemlandet och utomlands och vilka eventuella problem som hänför sig till dessa. Utgående från den feedback som fås tar man sedan ställning till behovet av förnyelse av timeshare-lagstiftningen.

Gå till den svenskspråkiga enkäten här.

Läs även vårt meddelande från den 14.2.2014: Akta dig för försäljare av tidsdelat boende på Kanarieöarna!