Hoppa ombord på tåget – 2021 är det europeiska järnvägsåret

Kommissionen uppmuntrar EU-medborgarna att resa med tåg och företagen i regionen att utnyttja spårtrafiken för att hjälpa ta Europa närmare målet att bli klimatneutralt före 2050. Tåg är ett säkert färdsätt som för samman människor och också ett miljömässigt hållbart transportsätt; de totala utsläppen från järnvägstrafiken uppgår till endast cirka 0,5 procent av de sammanlagda trafikutsläppen inom EU.

Trots de uppenbara fördelarna har järnvägstrafiken låg popularitet i Europa. EU har som mål att spårtrafiken i allt högre grad ska ses som ett alternativt, kostnadseffektivt och kolneutralt transportsätt även inom godstrafiken och från företagens sida. Detta kommer kommissionen att arbeta för under det europeiska järnvägsåret 2021.

Tågresenärernas rättigheter gäller nästan alla internationella tåg inom EU. EU-länderna själva får bestämma om dessa rättigheter också ska gälla inrikestågen (t.ex. fjärr- och lokaltåg) och internationella tåg med avgångs- eller slutstation utanför EU.

Mer information om temaåret:
European Year of Rail 2021

Mer information om tågresenärers rättigheter: 
webbplatsen Ditt Europa