Hyppää junaan – 2021 on Euroopan raideliikenteen teemavuosi

Komissio rohkaisee EU-kansalaisia matkustamaan junalla ja alueen yrityksiä  hyödyntämään raideliikennettä, mikä osaltaan vie Eurooppaa kohti ilmastoneutraaliuden tavoitetta vuoteen 2050 mennessä. Raideliikenne on turvallinen ja ihmisiä yhteen tuova matkustustapa sekä myös ympäristön kannalta kestävä liikennöintitapa – raideliikenteen kokonaispäästöt EU:ssa ovat vain noin 0,5 prosenttia.

Raideliikenteen kiistattomista eduista huolimatta sen suosio on Euroopassa vähäistä. Tavoitteena on, että raideliikenne nähtäisiin entistä enemmän vaihtoehtoisena, kustannustehokkaana ja hiilineutraalina liikennöintitapana myös rahtiliikenteessä ja yritysten suunnalta. Tämän eteen komissio työskentelee raideliikenteen teemavuonna 2021.

Junamatkustajien oikeudet koskevat lähes kaikkia EU:n alueella liikkuvia kansainvälisiä junia. EU-maat voivat itse päättää, koskevatko nämä oikeudet myös kotimaanliikenteen junia (esimerkiksi kauko- ja paikallisliikenteen junia) ja sellaisia kansainvälisiä junia, joiden lähtö- tai määräasema on EU:n ulkopuolella.

Lisätietoja teemavuodesta:
European Year of Rail 2021

Lisätietoja junamatkustajan oikeuksista: 
Sinun Eurooppasi -sivusto