EU-kommissionen tar upp konsumenternas problem med appbranschen

För närvarande utgörs över 50 % av marknaden för onlinespel i EU av spel som marknadsförs som ”gratis”, fastän de ibland förutsätter dyra köp i appen. Ofta är inte konsumenterna medvetna om att de gör av med pengar, eftersom deras kort debiteras rutinmässigt. Barn är särskilt utsatta för marknadsföring av spel som är gratis att ladda ned men inte gratis att spela.

Efter klagomål från hela EU anordnar EU-kommissionen ett möte 27–28 februari 2014 med företrädare för nationella myndigheter och stora teknikföretag (bl.a. Apple och Google) för att diskutera problemen. Branschen ska hitta lösningar enligt en strikt tidsplan och se till att appkunder får ett bra konsumentskydd.

Läs mera:

EU-kommissionen och EU-länderna tar upp konsumenternas problem med appbranschen Kommissionens pressmeddelande 27.2.2014.

Utlåtande av CPC-myndigheterna (på engelska)