EU-kommissionen föreslår nya regler för digitala plattformar

EU-kommissionen läggade i 16.12.2020 fram en reform av det digitala rummet i form av nya bestämmelser för alla digitala tjänster, inklusive sociala medier, marknadsplatser på nätet och andra onlineplattformar som är verksamma i EU: akten om digitala tjänster och akten om digitala marknader.

De europeiska värdena är själva kärnan i båda förslagen. De nya bestämmelserna kommer att förbättra skyddet av konsumenterna och deras grundläggande rättigheter på nätet och skapa rättvisare och öppnare digitala marknader för alla. Ett modernt regelverk för hela den inre marknaden kommer att främja innovation, tillväxt och konkurrenskraft och ge användarna nya, bättre och tillförlitliga nättjänster.

Det kommer också att stödja utvidgning av mindre plattformar, små och medelstora företag och uppstartsföretag, vilket ger dem enkel tillgång till kunder på hela den inre marknaden och samtidigt gör det billigare att uppfylla kraven.

Dessutom kommer de nya reglerna att förbjuda orättvisa villkor som införs av onlineplattformar som har blivit eller förväntas bli grindvakter på den inre marknaden. De två förslagen utgör kärnan i kommissionens ambition att göra 20-talet till Europas digitala årtionde.

Landskapet av digitala tjänster ser helt annorlunda ut i dag än för 20 år sedan, när man antog direktivet om e-handel. Förmedlingstjänster har fått en viktig roll i den digitala omvandlingen. Konsumenter och innovation har dragit fördelar av onlineplattformarna. De har främjat gränsöverskridande handel inom och utanför EU och öppnat nya möjligheter för en mängd europeiska företag och näringsidkare. Samtidigt kan de användas för spridning av olagligt innehåll och försäljning av olagliga varor eller tjänster på nätet. Några väldigt stora aktörer har vuxit till näst intill offentliga platser för informationsutbyte och onlinehandel. Detta innebär särskilda risker för användarnas rättigheter, informationsflödena och allmänhetens delaktighet.

Läs mer

Kommissionens pressmeddelande 16.12.2020

Frågor och svar om akten om digitala tjänster

Frågor och svar om akten om digitala marknader

Faktasida: Akten om digitala tjänster

Faktasida: Akten om digitala marknader