Komissio ehdottaa uusia sääntöjä digitaalisille alustoille

Komissio ehdotti 16.12.2020 digitaalisen ympäristön uudistusta esittämällä kahta säädöstöä kaikille digitaalisille palveluille, kuten sosiaaliselle medialle, verkkokauppapaikoille ja muille Euroopan unionissa toimiville verkkoalustoille. Toisella säädösehdotuksella säännellään digitaalisia palveluja (Digital Services Act) ja toisella digitaalisia markkinoita (Digital Markets Act). 

Keskeisenä tekijänä molemmissa ehdotuksissa ovat eurooppalaiset arvot. Uudet säännöt suojaavat paremmin kuluttajia ja heidän perusoikeuksiaan verkossa, ja niiden avulla saadaan aikaan kaikkien osapuolten kannalta oikeudenmukaisemmat ja avoimemmat digitaaliset markkinat. Kaikkialla sisämarkkinoilla sovellettava nykyaikainen säännöstö edistää innovointia, kasvua ja kilpailukykyä ja mahdollistaa uusien, parempien ja luotettavien verkkopalvelujen tarjonnan käyttäjille. Se tukee myös pienempien alustojen, pienten ja keskisuurten yritysten ja startup-yritysten laajentumista tarjoamalla niille mahdollisuuden tavoittaa asiakkaita kaikkialla sisämarkkinoilla ja alentamalla sääntöjen noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi uusilla säännöillä kielletään sellaisten verkkoalustojen asettamat kohtuuttomat ehdot, joista on tullut tai joista odotetaan tulevan sisämarkkinoiden portinvartijoita. Nämä kaksi ehdotusta edistävät keskeisellä tavalla komission tavoitetta tehdä tästä vuosikymmenestä Euroopan digitaalinen vuosikymmen.

Digitaalisten palvelujen toimintaympäristö on nykyisin hyvin erilainen kuin 20 vuotta sitten, jolloin annettiin sähköistä kaupankäyntiä koskeva direktiivi. Verkossa toimivista välittäjistä on tullut digitalisaation keskeisiä tekijöitä. Erityisesti verkkoalustat ovat synnyttäneet merkittäviä etuja kuluttajille ja innovoinnille, helpottaneet rajat ylittävää kaupankäyntiä unionin sisä- ja ulkopuolella ja avanneet uusia mahdollisuuksia monille eurooppalaisille yrityksille ja elinkeinonharjoittajille. Niitä voidaan kuitenkin myös käyttää laittoman sisällön levittämiseen tai laittomien tavaroiden tai palvelujen myymiseen verkossa. Joistakin erittäin suurista toimijoista on tullut lähes julkisia ympäristöjä, joissa jaetaan tietoja ja käydään kauppaa. Niistä on tullut luonteeltaan systeemisiä, ja ne aiheuttavat erityisiä riskejä käyttäjien oikeuksille, tietovirroille ja julkiselle osallistumiselle.

Lue lisää:

Komission tiedote 16.12.2020

Kysymyksiä ja vastauksia digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä

Kysymyksiä ja vastauksia digitaalisia markkinoita koskevasta säädöksestä

Tietosivu: Digitaalisia palveluja koskeva säädös

Tietosivu: Digitaalisia markkinoita koskeva säädös