EU-domstolen: Bokningssystem ska ange det slutliga pris för en luftfart

EU-domstolen beslutade 15.1.2015 att det slutliga pris som ska betalas för en luftfart, inom ramen för ett sådant elektroniskt bokningssystem som Air Berlins, ska anges varje gång priserna för luftfartstjänsterna visas, inbegripet första gången dessa visas.

Det slutliga pris som ska betalas ska anges inte enbart för de av kunden utvalda luftfartstjänsterna, utan också för varje luftfartstjänst vars pris visas.

I mål (C‑573/13) parterna var Air Berlin mot den tyska konsumentunion Bundesverband.

Läs EU-domstolens dom C‑573/13