Celldorado dömt till böter på 686 000 euro för vilseledande sms-tjänster

År 2010 ålade Hollands konsumentmyndigheter Celldorado böter på 1 190 000 euro för vilseledande försäljning av sms-tjänster. Celldorado lämnade in en rättelseyrkan mot beslutet och en domstol i Rotterdam avgjorde ärendet till näringsidkarens fördel. Detta beslut överklagades och denna vecka bekräftade en holländsk domstol (College van Beroep voor het bedrijfsleven, CBB) att Celldorado vilseledde kunderna och ålade bolaget att betala böter på 686 250 euro.

År 2007-2008 lämnade cirka etthundra finländare in klagomål till Konsumenteuropa i Finland över Celldorados tjänster. Bakom företagsnamnet står de holländska företagen Artiq Mobile BV och Blinck International BV. Konsumenterna stötte på reklamen för sms-tjänsterna på internet och tv. De trodde sig göra ett test av engångsnatur eller spela ett spel, men kom i själva verket att beställa en avgiftsbelagd tjänst. Beställningens karaktär framgick inte för konsumenterna.

År 2009 tog den holländska konsumentmyndigheten varje månad emot cirka 400–500 klagomål över Celldorados sms-tjänster, till exempel ringsignaler, bakgrundsbilder och spel. Konsumentskyddsmyndigheterna i andra länder kontaktade också tillsynsmyndigheten i flera fall med begäran om utredning, och myndigheten inledde en utredning av Celldorado.