Biluthyrningspriserna blir tydligare

På uppmaning av EU-kommissionen och EU:s konsumentmyndigheter har fem branschledande biluthyrningsföretag (Avis, Europcar, Enterprise, Hertz och Sixt) åtagit sig att börja presentera sina biluthyrningspriser på ett tydligare sätt.

I den översikt som gjordes i början av året konstaterades det att Avis, Europcar, Enterprise, Hertz och Sixt inte hade fullgjort sina åtagande i tillräckligt hög grad och därför ansåg kommissionen och konsumentmyndigheterna att deras praxis stred mot konsumentlagstiftningen. I den bedömning som publiceras i 25.3.2019 konstateras det att Enterprise och Sixt har gjort alla nödvändiga ändringar. Avis har lovat att genomföra resterande ändringar före juni, Europcar och dess dotterbolag  Goldcar i juni och Hertz har åtagit senast i mars 2020.

Företagen har lovat att:

• Alla kostnader ska vara inkluderade i det totala bokningspriset.Priset måste inkludera alla tillkommande kostnader.

• Uthyrningstjänsterna ska beskrivas klart och tydligt i villkoren på alla nationella språk.

• Det ska tydligt framgå vad eventuella tillval kostar och omfattar, särskilt när det gäller självriskreducering.

Läs mer:

Kommissionens representation i Finland´s meddelande den 25 mars 2019