Biluthyrningsföretagen förbättrar sina praxis inom EU

Fem stora biluthyrningsföretag enades om att göra betydande ändringar i hur de behandlar konsumenterna efter en gemensam tillsynsåtgärd som Europeiska kommissionen och de nationella konsumentskyddsmyndigheterna vidtagit tillsammans.

En dialog har skett mellan nationella myndigheter för samarbete om Europeiska kommissionen, konsumentskydd (CPC) och de fem största biluthyrningsföretagen i EU: Avis-Budget, Enterprise, Europcar, Hertz och Sixt. Klagomålen på biluthyrning till ECC-Net (europeiska konsumentcentrer) har ökat kraftigt de senaste två åren.

Företagen har lovat att anpassa sin biluthyrningspraxis så att den bättre stämmer överens med kraven i EU:s konsumentlagstiftningen vad gäller konsumenträttigheter. Den europeiska branschorganisationen Leaseurope, som hjälpt branschen att agera, har även accepterat att ytterligare utveckla sina praktiska riktlinjer för hela biluthyrningssektorn.

Några av de viktigaste utlovade förbättringarna är:

  • Större tydlighet vid bokning eller reservation på nätet:
    • tydligare information om obligatoriska avgifter och frivilliga extratjänster
    • tydligare information om de viktigaste hyresvillkoren och kraven
    • information om den deposition som dras på konsumentens debit- eller kreditkort
  • Bättre information under själva bokningen om självriskreducering och andra försäkringsprodukter, bland annat vad de kostar, vad de inte omfattar och hur stor självrisken är.
  • Förbättrad och tydligare information om bränsleregler.
  • Bättre metoder vid uttag av extra avgifter från kunder: Konsumenterna ges rimlig möjlighet att bestrida en skada innan de krävs på betalning.

Företagen tänker successivt förverkliga förslagen och de flesta av dem bör vara införda i slutet av 2015.

Enligt konsumentmyndigheterna kvarstår några frågor som ytterligare behöver granskas, bland annat konsumenternas ansvar för fordonsskador som andra har orsakat, förmedlares och mellanhänders affärsmetoder och vilket språk som bör användas i villkoren för biluthyrning i en annan medlemsstat.