Så här undviker du beställningsfällor – ny undersökning från Konsumenteuropa

Konsumenter i Finland har bättre kunskaper om sina rättigheter än genomsnittet. Det visar en undersökning om problem med beställningsfällor i sex europeiska länder som Konsumenteuropa i Sverige låtit göra. Trots det går många fortfarande i beställningsfällor som lagts ut på webben.

Avgiftsfria paket med produktprover, Nike-skor för några euro eller en ny smarttelefon till priset på portot lockar fortsättningsvis konsumenter till obetänksamma beslut vid datorn. Ofta är resultatet att de binds vid tidsbestämda eller i övrigt långvariga avtal till höga priser utan att ens upptäcka det i början. Annonser som leder till beställningsfällor finns ofta i de sociala medierna, till exempel på Facebook.

”Finland har varit föregångare i fråga om beställningsfällor. Konsumenteuropa har lyft fram frågan i olika kanaler. Dessutom ingrep konsumentombudsmannen starkt i beställningsfällor redan år 2015 och uppmanade samtidigt konsumenter att inte betala produktförsändelser som skickats till följd av avsiktligt vilseledande verksamhet”, påminner direktör Leena Lindström från Konsumenteuropa i Finland.

Trots detta betalar många fortfarande ogrundade räkningar och bidrar därigenom till att marknadsföring av beställningsfällor är lönsam verksamhet. Därför är det viktigt att repetera instruktionerna för undvikande av beställningsfällor.

Klicka inte på en annons på webben om erbjudandet verkar vara för bra för att vara sant

Erbjudanden som leder till beställningsfällor visar inga tecken på minskning. Den gamla tumregeln ”om ett erbjudande verkar för bra för att vara sant, är det sannolikt inte sant” gäller fortfarande. Förargligt få konsumenter förstår detta.

Nedan presenteras några tips från Konsumenteuropa till dem som gått i en beställningsfälla:

  • Det är möjligt att avbeställa en oavsiktlig beställning, och enligt den undersökning som publicerades i dag har finländarna rätt goda kunskaper om sin ångerrätt. För beställningar inom distansförsäljning, dvs. till exempel på webben, gäller i regel en ångerrätt på 14 dygn.
  • Om du vill avbeställa en beställning räcker det inte endast med att du returnerar det icke-önskade paketet. Det gäller att läsa avtals- eller beställningsvillkoren omsorgsfullt och hålla i minnet att du blir tvungen att betala returneringskostnaderna själv, om inte annat fastställs i avtalsvillkoren. Lämna en skriftlig reklamation på den icke-önskade beställningen till säljaren, t.ex. per e-post.
  • Om det uppkommer problem och du har betalat med kreditkort, kan du med stöd av konsumentskyddslagen begära att få gottgörelse av den bank som utfärdat kreditkortet.
  • Lär dig att identifiera en beställningsfälla genom att titta på Konsumenteuropas nya video (på finska). Den humoristiska korta videon berättar om en typisk beställningsfälla som lagts ut på webben. Videon har finsk text och den har gjorts av Konsumenteuropa i Danmark.
  • Många som fastnat i en fälla anklagar sig själv. Det är onödigt. Om du gick i fällan, har du gjort precis som den som planerade beställningsfällan avsåg.
  • Kom också ihåg att du inte är ensam om saken. Du kan be om hjälp från Konsumenteuropa om det företag som står för beställningsfällan finns i ett annat EU-land, i Norge eller i Island.

Mera information:

Subscription Traps in Europe. EU Study into Public Experiences of Subscription Traps in Six Countries in 2017. Konsument Europa Sverige, 2017.

Konsumentombudsmannen har ingripit kraftigt i ogrundad indrivning av beställningsfällor. Konkurrens- och konsumentverkets meddelanden 28.10.2015