Resenärens rättigheter uppmärksammas på resemässan

Resenärens rättigheter är beroende på om personen är på paketresa eller privatresa och på vilket sätt han eller hon reser. Mer information om resenärens rättigheter i olika situationer fås från Konkurrent- och konsumentverkets (KKV) och Konsumenteuropa i Finlands gemensamma avdelning under resemässan.

Paketresor är till exempel traditionella charterresor eller ett paket som innehåller flyg och hotellövernattning. Den som köper en paketresa har stöd av de allmänna villkoren för paketresor som konsumentombudsmannen och Resebyråbranschens Förbund i Finland har avtalat. I villkoren fastställs resenärens rättigheter till exempel om resan är bristfällig, om researrangören annullerar resan eller om resenären själv vill annullera sin resa.

En paketresa betalas ofta på förhand. Innan en resa köps är det bra att kontrollera att resebyrån finns med i registret över paketreserörelser som Konkurrens- och konsumentverket upprätthåller och att den har en försäkring som tryggar pengarna som resenären betalar på förhand.

I mån av möjlighet bör man klaga på brister i paketresan redan under resan. Researrangören ska omedelbart åtgärda bristerna på egen bekostnad. Det är även möjligt att lämna ett klagomål efter resan. Om tvisten inte kan lösas kan resenären kontakta konsumentrådgivningen.

Flygpassagerarnas rättigheter sysselsätter Konsumenteuropa i Finland

Privatresenärers rättigheter fastställs i EU:s bestämmelser om flyg-, tåg-, båt- och busstrafiken. Enligt Konsumenteuropa i Finland orsakar flygresor mest problem för resenärerna av de olika reseformerna.

Frågor om annullerade och försenade flyg är de vanligaste bland kontaktförfrågningarna. Inom hela ECC-nätverket rör var femte kontaktförfrågan flygpassagerarnas rättigheter.

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) och Konsumenteuropa i Finland finns på avdelning 6e106 på resemässan. Resemässan ordnas i Helsingfors Mässcentrum 16 –19.1.2014.

Läs mer: