Resebyrån Miliam Travel OÜ insolvent – ansök om ersättning ur säkerheten senast 31.8.2023

Den estniska konsumentskyddsmyndigheten (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, TTJA) har inlett ett förfarande för att använda den säkerhet som den estniska resebyrån Miliam Travel OÜ:n ställt eftersom resebyrån inte kunde ställa en ny säkerhet. Enligt lagen ska researrangören ställa säkerhet för insolvens. Från säkerheten ersätts de avgifter som resenärerna har betalat för paketresor om researrangören blir insolvent. Om resan har betalats med kredit kan konsumenten välja om hen ansöker om ersättning ur säkerheten eller om hen framställer sitt ersättningsyrkande till kreditgivaren. 

Miliam Travel OÜ är en estnisk resebyrå som fungerar som researrangör och förmedlare av kombinerade researrangemang. Företaget marknadsför sina tjänster särskilt till finländare. Estlands konsumentskyddsmyndighet (TTJA) inledde ett förfarande för att använda säkerheten eftersom resebyrån inte hade ställt den säkerhet som lagen förutsätter. På grund av brist på medel har resebyrån inte heller kunnat återbetala de pengar som resenärerna betalat.  Situationen berör några tiotal finländska resenärer.

Resenärer vars paketresa eller en del av den ställts in eller som har oanvända paketpresentkort har rätt att få tillbaka sina pengar från en säkerhet som ställts av Miliam Travel OÜ. Även de resenärer som har skaffat kombinerade researrangemang har rätt till ersättning. Resenären får dock inte ersättning ur researrangörens säkerhet om resenären endast har köpt en tjänst av researrangören, såsom enbart flygresa eller inkvartering.

Ansökan om ersättning ur säkerhet

Om du i förväg har betalat till Miliam Travel OÜ och vill få pengarna tillbaka ska du göra en ansökan till TTJA. Följ följande anvisningar:

  1. Fyll i ansökan på engelska eller estniska på TTJA:s webbplats. Blanketter på estniska finns i slutet på meddelandet. Utnyttja vid behov översättningsmaskiner som finns på internet.
  2. Bifoga en bokningsbekräftelse, en kopia av betalningskvittot, en kopia av eventuell tidigare korrespondens mellan dig och researrangören samt andra handlingar som du anser vara relevanta för ärendet.
  3. Skicka din ansökan och dess bilagor per e-post senast den 31 augusti 2023 till adressen reis@ttja.ee eller per post till Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Endla 10a, 10122 Tallinn, Eesti.

Skicka in ansökan i tid, ansökningar som skickas efter 31 augusti 2023 avslås. Om du har frågor gällande säkerheten eller ansökan om ersättning kan du kontakta TTJA per e-post (reis@ttja.ee).

Du kan inte ansöka om ersättning hos Konkurrens- och konsumentverket i Finland eftersom det inte är fråga om en aktör som är registrerad eller som ställt säkerhet i Finland.

Framställande av krav till den egna kreditgivaren eller banken

Om du har betalat din resa med kredit kan du alternativt kräva ersättning direkt av kreditgivaren med stöd av kreditgivaransvaret enligt Finlands konsumentskyddslag. Det är vanligen ett snabbt sätt att få tillbaka pengarna. Kreditgivaren kan inte kräva att du först har krävt gottgörelse av någon annan.

Om du har betalat din resa med debitkort, dvs. betalningen har debiterats direkt från ditt konto, kan du få återbetalning från din bank om banken har förbundit sig till detta i sina kortvillkor eller på annat sätt.