Kortreklamation inom EU – en möjlighet att få tillbaka dina pengar

ECC-nätverket tar varje år emot en stor mängd klagomål från konsumenter som har handlat gränsöverskridande och då främst via e-handel som upplever att deras rättigheter har kränkts.

En ny rapport från ECC-nätverket (som har samlats av Norge) har kartlagt läget i de olika EU/EES-länderna rörande möjligheten att få assistans med återbetalning (så kallad chargeback) av banken genom en kortreklamation.

Rapporten indikerar att de flesta länderna har liknande rutiner för kortreklamationer samt att det finns möjlighet att få en tvist behandlad i ett alternativt tvistlösningsorgan (i Finland Konsumenttvistenämnden). Det är också möjligt att vända sig till FIN-NET för vägledning om var gränsöverskridande finansiella tvister kan behandlas.

Vid betalning med kreditkort har konsumenten en lagstadgad rätt att med hjälp av banken få tillbaka sina pengar om säljaren inte respekterar konsumentens rättigheter.

Konsumenttips:

  • Försök alltid lösa problemet själv skriftligen med säljaren om problem uppstår.
  • Om säljaren inte svarar eller vägrar assistera med en lösning på problemet så kan du prova att ta hjälp av din bank.
  • Begäran om hjälp till banken, kortreklamationen, ska alltid göras skriftligen – det finns modellformulär hos våra webbsidan.
  • Vänta inte om problem uppstår. Det finns tidsgränser som begränsar bankens möjligheter att hjälpa dig.

Läs hela rapporten (på engelska): Chargeback in the EU/EEA. ECC-Net 2014.