Förnyade ECC.fi betjänar konsumenterna på tre språk

Vår förnyade webbtjänst öppnade på finska i december 2021. Webbtjänstens språkversioner blev klara under våren och nu hittar du även nya blanketter och klagomålsblanketter och mycket annan nyttig information på svenska och engelska. På vår webbplats hittar du bland annat vanliga frågor om de populäraste temana samt brevmallar som konsumenter kan använda när de tar kontakt med eller gör en reklamation till en säljare som finns utomlands.

I och med förnyelsen fick webbplatsen dessutom en mera strömlinjeformad profil, och informationsinnehållet omarbetades helt. Vår nya webbtjänst fungerar bättre än tidigare när den används via smarttelefon och surfplatta. Vi har också beaktat att de flesta besökare på våra sidor kommer direkt via sökmotorer till ett visst informationsinnehåll och inte via ingångssidan.

Information till konsumenten lätt och snabbt

Den bärande tanken för vår webbplats är att den ska vara lätt att använda. Vi har försökt se ur konsumentens synvinkel på vilka frågor vi kontaktas i. Webbplatsens huvudteman är resande, nätköp och bilköp utomlands. Under dessa teman finns mer detaljerad information till exempel om konsumentens rättigheter vid resande inom Europa, listor med tips för hur man undviker problem både vid resor och bilköp samt information om ångerrätt och säker betalning på nätet. Dessutom har vi sammanställt vanliga frågor temavis på webbplatsen.

Blanketter och brevmallar gör det smidigare att ta kontakt

Våra nya reklamationsblanketter hjälper konsumenten att lämna klagomål så att vi får all väsentlig information direkt. Blanketterna gör det ännu lättare att kontakta oss och handläggningen av ärendet kommer igång snabbare. Du kan kontakta oss på finska, svenska och engelska. Utöver med blanketterna kan man fortfarande kontakta oss per telefon.

Med blanketterna kan konsumenten antingen klaga direkt på säljaren eller alternativt skicka oss en förfrågan om sina egna rättigheter. På blankettens båda sidor finns dessutom heltäckande anvisningar för vad du bör göra innan du tar kontakt med oss.

Många av våra kunder har tackat för att rådgivarna vid Konsument Europa Finland hjälper dem att reda ut ärendet med säljaren på engelska när de själva inte har tillräckliga språkkunskaper. Vi strävar efter att göra det lättare för konsumenterna att kontakta försäljaren med våra nya brevmallar som finns på webbplatsen.

Brevmallarna är färdigt skrivna på engelska och konsumenten behöver bara komplettera informationen i mallen. Det finns anvisningar på finska, svenska och engelska i brevmallarna.

Brevmallar finns för olika teman och problemsituationer i anslutning till bland annat flygresor, biluthyrning, nätköp, beställningsfällor och konkursfordringar. Dessutom har vi gjort en färdig fullmaktsmall för ärenden där kunden lämnar in en reklamation för en annan persons räkning.

Välkommen till den förnyade webbplatsen ecc.fi/sv!

På finska ecc.fi

På engelska ecc.fi/en