ECC-Net undersöker: En avgiftsbelagd garanti – är den värd sitt pris?

Konsumenter kontaktar oss hela tiden för att höra sig för om sina rättigheter när de köpt en vara i Spanien, Tyskland eller någon annanstans i Europa, och det antingen är fel på produkten eller den går plötsligt sönder. Konsumenterna vill veta vilka rättigheter de har utgående från garantin. De är emellertid få som känner till skillnaden mellan en garanti och säljarens lagstadgade ansvar för fel.

Nätverket av europeiska konsumentcentrum (ECC-Net) utredde skillnaderna mellan en garanti och lagstadgat ansvar för fel mellan länder i Europa. Utredningen “Commercial warranties – are they worth the money?” -publicerades nära den 15 mars i samband med firandet av den Internationella konsumentdagen.

Med stöd av säljarens lagstadgade ansvar för fel kan konsumenter som fått en felaktig vara kräva reparation, byte eller prissänkning av varan eller hävning av köp på vissa villkor.  En garanti är däremot frivillig, en sådan behöver inte beviljas, och den är allt oftare avgiftsbelagd i synnerhet i Mellaneuropa.

En avgiftsbelagd garanti kan övervägas från fall till fall

Utredningen visar att alla avgiftsbelagda ”garantier” inte är mer omfattande än det lagstadgade ansvaret för fel och att de innehåller flera begränsningar. En avgiftsbelagd garantier till störst nytta om den täcker fel på en vara till följd av olycksfall eller missbruk.

Läs vår utredning noggrannare, om du gör uppköp utanför Finland antingen via internet eller i kvartersbutiker Av utredningen framgår hur länge det lagstadgade ansvaret för fel gäller och hur innehållet i det skiljer sig mellan olika EU-länder, Norge och Island. Rapporten åtföljs av en checklista som du kan ha nytta av när du överväger avgiftsbelagda garantier som redan är relativt vanliga i synnerhet i Mellaneuropa. Det lönar sig då att ta del av uppgifterna och checklistan för säljarens hemland.

En stor del av de utländska företag som riktar sin marknadsföring till Finland erbjuder sina produkter på webbsidor på finska. Utgångsläget är då att företaget är skyldigt att i sin verksamhet följa finsk lagstiftning och konsumentens rättigheter bestäms alltså med stöd av vår inhemska lagstiftning.