Euroopan kuluttajakeskukset tutkivat: Maksullinen takuu – onko se hintansa arvoinen?

Saamme jatkuvasti yhteydenottoja kuluttajilta, jotka peräävät oikeuksiaan tavaran virhetilanteissa ostettuaan Espanjassa, Saksassa tai muualla Euroopassa tuotteen, joka on joko viallinen tai hajoaa odottamatta. Kuluttajat kysyvät, mitkä heidän oikeutensa takuun perusteella ovat. Harva tietää kuitenkaan eroa takuun ja myyjän lakisääteisen virhevastuun välillä.

Euroopan kuluttajakeskusten verkosto (ECC-Net) selvitti takuun ja lakisääteisen virhevastuun eroja Euroopan maiden välillä. “Commercial warranties – are they worth the money?” -selvitys julkaistaan 15. maaliskuuta vietettävän kansainvälisen kuluttajan oikeuksien päivän yhteydessä.

Myyjän lakisääteisen virhevastuun nojalla kuluttajat voivat vaatia viallisen tavaran korjausta, vaihtoa, hinnanalennusta tai kaupan purkua tietyin ehdoin.  Takuu sen sijaan on vapaaehtoinen, sellaista ei tarvitse antaa, ja entistä useammin se on erityisesti Keski-Euroopassa maksullinen.

Maksullista takuuta voi harkita tapauskohtaisesti

Selvityksen mukaan kaikki maksulliset ”takuut” eivät ole lakisääteistä virhevastuuta kattavampia ja ne sisältävät useita rajoituksia. Maksullisesta takuusta on eniten hyötyä, jos se kattaa onnettomuuksista tai väärinkäytöstä tavaralle aiheutuneet viat.

Tutustu selvitykseemme tarkemmin, jos teet ostoksia  Suomen ulkopuolella joko verkon kautta tai kivijalkamyymälöissä. Selvityksestämme ilmenee lakisääteisen virhevastuun kesto ja eroavaisuudet sen sisällössä eri EU-maissa, Norjassa ja Islannissa. Raportin mukana on myös tarkistuslista, jota voit hyödyntää, jos pohdit, kannattaako varsinkin Keski-Euroopassa jo aika yleisiä maksullisia takuita harkita. Tällöin kannattaa tutustua myyjän kotimaan maakohtaisiin tietoihin ja kyseistä maata koskevaan tarkistuslistaan.

Iso osa ulkomaisista markkinointiaan Suomeen kohdistavista yrityksistä tarjoaa tuotteitaan suomenkielisillä verkkosivuillaan. Tällöin lähtökohta on, että yritys on toiminnassaan velvollinen noudattamaan Suomen lainsäädäntöä ja kuluttajan oikeudetkin siis määräytyvät kotimaisen lainsäädäntömme nojalla.

Suomenkielistä lisätietoa tavaran virheestä ja takuusta Euroopassa löydät verkkosivultamme.