ECC-Net Cooperation Day 2019 samlade Europas konsumentcentrum till Helsingfors

Ansvaret för att ordna ECC nätverkets årliga möte ”ECC-Net Cooperation Day”  roterar alltid med EU-ordförandeskapet. I år hölls mötet i Helsingfors 24–25.9.2019. Konsument Europa Finland ansvarade för evenemangets arrangemang och för agendan.

Mötet, som pågick en och en halv dag, var ett sidoevenemang under EU-ordförandeskapet. De flesta av Europas konsumentcentra (European Consumer Centres) deltog också i Competition and Consumer Day, som ordnades 26.9.2019. Detta evenemang ordnas under ordförandeskapsperioden av arbets- och näringsministeriet.

Bland annat klagomål som behandlats av ECC-nätverket, olika tillvägagångssätt och framtiden, europeiska konsumentfrågor samt hållbar utveckling stod på Cooperation Days agenda detta år. Under mötet höll representanter får olika ECC-centra presentationer och inledningsanföranden. Man gjorde också grupparbeten i små grupper. För utomståendes inlägg på agendan stod kommissionens, Konkurrens- och konsumentverkets och Sitras anföranden.

Europas konsumentcentrum finns i alla EU-länder, i Norge och på Island. Kontoren hjälper och ger konsumenter inom EU-området råd vid affärer som sker över gränserna mellan olika länder, då konsumenten får problem med ett företag som är placerat i ett annat EU-land, i Norge eller på Island. Hjälpen och rådgivningen är avgiftsfri. De största ämnesområdena är näthandel och resenärers rättigheter.

Nätverket spelar också en viktig roll genom att man tar fram information åt kommissionen och de nationella konsumentmyndigheterna om problem som de europeiska konsumenterna stöter på den inre marknaden. I Finland är konsumentrådgivningen en del av Konkurrens- och konsumentverket.

År 2020 kommer att vara ett jubileumsår, då ECC-nätverket fyller 15 år.