ECC-Net Cooperation Day 2019 kokosi Euroopan kuluttajakeskukset Helsinkiin

Euroopan kuluttajakeskusten verkoston vuosittaisen ECC-Net Cooperation Day -kokouksen järjestelyvastuu kiertää aina EU-puheenjohtajuuskauden mukaan ja kokous pidettiin tänä vuonna Helsingissä 24.–25.9.2019. Suomen toimipiste vastasi tapahtuman järjestelyistä ja agendan laadinnasta.

Puolitoistapäiväinen kokous oli Suomen EU-puheenjohtajuuskauden oheistapahtuma. Suurin osa Euroopan kuluttajakeskuksista osallistuu myös 26.9.2019 järjestettävään Competition and Consumer Dayhyn, joka on työ- ja elinkeinoministeriön järjestämä puheenjohtajuuskauden tapahtuma.

Cooperation Dayn asialistalla oli tänä vuonna muun muassa ECC-verkoston käsittelemiin valituksiin, toimintatapoihin ja tulevaisuuteen, eurooppalaisiin kuluttajakysymyksiin sekä kestävään kehitykseen liittyviä asioita. Kokousagendaan kuului eri ECC-toimipisteiden edustajien pitämiä esityksiä ja alustuksia sekä pienryhmätyöskentelyä. Ulkopuolisia esiintyjiä agendalla edustivat komission, Kilpailu- ja kuluttajaviraston sekä Sitran puheenvuorot.

Euroopan kuluttajakeskuksia on kaikissa EU-maissa, Norjassa ja Islannissa. Ne auttavat ja neuvovat  EU-alueen kuluttajia maksutta maiden rajat ylittävään kauppaan liittyvissä kysymyksissä silloin, kuluttajalla on ongelma toiseen EU-maahan, Norjaan tai Islantiin sijoittautuneen yrityksen kanssa. Yleisimmät aihealueet liittyvät verkkokauppaan ja matkustajan oikeuksiin.

Verkostolla on tärkeä rooli myös tiedontuottajana eurooppalaiskuluttajien sisämarkkinoilla kohtaamista ongelmista komission ja kansallisten kuluttajaviranomaisten suuntaan. Suomessa Euroopan kuluttajakeskus on osa Kilpailu- ja kuluttajavirastoa.

Vuosi 2020 tulee olemaan juhlavuosi, kun Euroopan kuluttajakeskuksen verkosto täyttää 15 vuotta.