ECC-nätverkets årsöversikt för 2023 har publicerats

Nätverket av europeiska konsumentcentrum (European Consumer Centres Network, ECC-Net), som har 29 verksamhetsställen i EU-länderna, Norge och Island, tog emot sammanlagt 124 119 kontakter från europeiska konsumenter under 2023. När det gäller klagomål som gick vidare till medling fick man tillbaka över 8,8 miljoner euro i gottgörelse till konsumenterna från företag med vilka konsumenten var oense eller som berördes av konsumenternas klagomål.

Bland annat dessa uppgifter framgår av ECC-nätverkets årsrapport som publicerades i april 2024. I publikationen presenteras förutom statistiken över kontakter även ECC-nätverkets publikationer och ställningstaganden samt evenemang som olika verksamhetsställen ordnat under förra året.

Översikten är på engelska och riktar sig till nätverkets intressentgrupper, såsom bl.a. EU-beslutsfattare, myndigheter inom konsumentsektorn, tvistlösningsorgan och konsumentorganisationer.

Viktiga lyft i översikten som video 

Den engelska videon har publicerats på tyska ECCs YouTube-kanal.

Hoppa över inbäddat innehåll

Se viktiga lyft i översikten som video (Tyska ECC:s YouTube-kanal, video på engelska)